Projektowanie wnętrz – co warto na ten temat wiedzieć?

Posted by admin on November 22nd, 2018
Comments Off

…read more

Wyposażenie wnętrz – abc

Posted by admin on November 22nd, 2018
Comments Off

fg2ctmay5shu69[1]Właściwe wyposażenie wnętrz pozwala na ich komfortową eksploatację. O czym należy pamiętać, gdy urządzamy się w nowym miejscu – niezależnie czy jest to mieszkanie, czy lokal usługowy? Aby nie pominąć tego, co ważne, warto stworzyć specjalną listę. Może to się nie udać za pierwszym razem, jednak sukcesywne nanoszenie zmian pozwala na nadanie jej pełnego kształtu. Jedno z pierwszych miejsc na takiej liście powinny zajmować meble, jednak wyposażenie wnętrz to również wszystko, co się w owych meblach znajduje. Warto pamiętać również o wszelkiej maści dodatkach, jak oświetlenie, dekoracje, sprzęty właściwe dla charakteru danego pomieszczenia (ustawianie pralki w sypialni to raczej kiepski pomysł). …read more

Metoda obliczania stalowych pomostów o żebrach typu zamkniętego

Posted by admin on November 22nd, 2018
Comments Off

Celem jest przedstawienie założeń rozszerzonej metody obliczania stalowych pomostów o żebrach typu zamkniętego oraz prezentacja możliwości obliczeniowych, programu opracowanego dla maszyny cyfrowej ODRA -1304, pozwalającego na częściowe obliczenie przekrojów żebra podłużnego. Ze względu na nie zakończoną pracę, nad rozszerzeniem zakresu programu, przedstawiona tu jego wersja nie jest jeszcze ostateczna; po zakończeniu prac można oczekiwać dalszych publikacji na ten temat. Założenia metody Metoda obliczeń zastosowana przy układaniu programu, stanowi rozszerzenie znanego sposobu obliczania pomostów ortotropowych, opisanego po raz pierwszy przez YT. Pelikana i M. Esslinger (szczegóły metody i jej adaptację dla obliczania wg norm polskich przedstawiono w pracy. …read more

AUTOMATYZACJA PROJEKTOWANIA POMOSTÓW ORTOTROPOWYCH O ŻEBRACH ZAMKNIĘTYCH

Posted by admin on November 22nd, 2018
Comments Off

W referacie przedstawiono propozycję sposobu przystosowania metody Pelikana i Esslinger do obliczania stalowych ortotropowych ciągłych płyt pomostowych z żebrami o przekroju zamkniętym o skończonej liczbie przęseł. Wyprowadzono równania momentów zginających i reakcji dla przęsła skrajnego, w których wprowadzono, uprzednio wyznaczoną, sztywność skrętną płyty w przęśle skrajnym. W dalszej części referatu przedstawiono wykresy i omówiono wyniki obliczeń sił wewnętrznych i naprężeń dla założonego żebra podłużnego o przekroju zamkniętym, uzyskane przy pomocy opracowanego w Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej programu na maszynę cyfrową Odra 1304. Program nie jest jeszcze kompletny; nie uwzględnia wpływu ugięcia poprzecznic. Wkrótce uruchomiony zostanie program uwzględniający całość zagadnienia. …read more