Projektowanie wnętrz – co warto na ten temat wiedzieć?

Posted by admin on September 19th, 2019
Comments Off

…read more

Wyposażenie wnętrz – abc

Posted by admin on September 19th, 2019
Comments Off

fg2ctmay5shu69[1]Właściwe wyposażenie wnętrz pozwala na ich komfortową eksploatację. O czym należy pamiętać, gdy urządzamy się w nowym miejscu – niezależnie czy jest to mieszkanie, czy lokal usługowy? Aby nie pominąć tego, co ważne, warto stworzyć specjalną listę. Może to się nie udać za pierwszym razem, jednak sukcesywne nanoszenie zmian pozwala na nadanie jej pełnego kształtu. Jedno z pierwszych miejsc na takiej liście powinny zajmować meble, jednak wyposażenie wnętrz to również wszystko, co się w owych meblach znajduje. Warto pamiętać również o wszelkiej maści dodatkach, jak oświetlenie, dekoracje, sprzęty właściwe dla charakteru danego pomieszczenia (ustawianie pralki w sypialni to raczej kiepski pomysł). …read more

Metoda obliczania stalowych pomostów o żebrach typu zamkniętego

Posted by admin on September 19th, 2019
Comments Off

Celem jest przedstawienie założeń rozszerzonej metody obliczania stalowych pomostów o żebrach typu zamkniętego oraz prezentacja możliwości obliczeniowych, programu opracowanego dla maszyny cyfrowej ODRA -1304, pozwalającego na częściowe obliczenie przekrojów żebra podłużnego. Ze względu na nie zakończoną pracę, nad rozszerzeniem zakresu programu, przedstawiona tu jego wersja nie jest jeszcze ostateczna; po zakończeniu prac można oczekiwać dalszych publikacji na ten temat. Założenia metody Metoda obliczeń zastosowana przy układaniu programu, stanowi rozszerzenie znanego sposobu obliczania pomostów ortotropowych, opisanego po raz pierwszy przez YT. Pelikana i M. Esslinger (szczegóły metody i jej adaptację dla obliczania wg norm polskich przedstawiono w pracy. …read more

AUTOMATYZACJA PROJEKTOWANIA POMOSTÓW ORTOTROPOWYCH O ŻEBRACH ZAMKNIĘTYCH

Posted by admin on September 19th, 2019
Comments Off

W referacie przedstawiono propozycję sposobu przystosowania metody Pelikana i Esslinger do obliczania stalowych ortotropowych ciągłych płyt pomostowych z żebrami o przekroju zamkniętym o skończonej liczbie przęseł. Wyprowadzono równania momentów zginających i reakcji dla przęsła skrajnego, w których wprowadzono, uprzednio wyznaczoną, sztywność skrętną płyty w przęśle skrajnym. W dalszej części referatu przedstawiono wykresy i omówiono wyniki obliczeń sił wewnętrznych i naprężeń dla założonego żebra podłużnego o przekroju zamkniętym, uzyskane przy pomocy opracowanego w Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej programu na maszynę cyfrową Odra 1304. Program nie jest jeszcze kompletny; nie uwzględnia wpływu ugięcia poprzecznic. Wkrótce uruchomiony zostanie program uwzględniający całość zagadnienia. …read more

Badania na modelu plyty ortotropowej

Posted by admin on September 18th, 2019
Comments Off

Badania na modelu płyty ortotropowej z żebrami o przekroju zamkniętym, prowadzone przez Kloppela w Darmstadzie w 1957 r., omawiane przez Pelikana, wykazały jeszcze większe zapasy nośności przy obciążeniu jedną siłą. W zakresie pracy sprężystej stwierdzono dobrą zgodność odkształceń wyliczonych metodą Pelikana z pomierzonymi. Powyżej tego zakresu ugięcia wzrastały liniowo w zależności od siły obciążającej, a odkształcenia trwałe pojawiły się dopiero przy obciążeniu odpowiadającym w obiekcie podwójnej wartości obciążenia normowanego. Elementem ortotropowej płyty pomostowej, który uczestniczy we wszystkich wymienionych jej funkcjach, a przy tym jest najbardziej narażony na wielokrotnie powtarzające się obciążenia mogące spowodować pęknięcia zmęczeniowe, jest blacha płaska. Była ona przedmiotem badań doświadczalnych prowadzonych przez Kloppela. …read more

Most przez rzekę Sawę w Belgradzie

Posted by admin on September 18th, 2019
Comments Off

W związku z projektem mostu przez rzekę Sawę w Belgradzie przeprowadzono w 1953 r. w laboratorium prof. Kloppela Darmstadzie badania na wykonanym w skali 1: 2 modelu fragmentu przęsła mostu obejmującego 5 pól ortotropowej płyty pomostowej z żebrami podłużnymi z płaskowników, a następnie na wyciętym z niego modelu jednego przęsła tej płyty, ograniczonego podpartymi na całej długości poprzecznicami. Model obciążany był ustawioną w środku jedną siłą rozłożoną na powierzchni 150•300 mm, wzrastającą aż do osiągnięcia jego nośności. Celem badań było ustalenie zakresu sprężystej pracy żeber podłużnych oraz poznanie zachowania się ich po przekroczeniu granicy sprężystości i teoretycznej nośności. …read more

Naprężenia w elementach stalowej ortotropowej płyty pomostowej

Posted by admin on September 18th, 2019
Comments Off

Naprężenia w elementach stalowej ortotropowej płyty pomostowej są sumami wielu składników. W przekrojach prostopadłych do osi mostu nakładają się na siebie naprężenia normalne w blasze płaskiej i żebrach podłużnych, pochodzących od zginania dźwigarów głównych, dla których płyta pomostowa stanowi wspólny pas górny oraz naprężenia od zgina- nia płyty pod obciążeniem lokalnym (naciskami kół samochodów. W przekrojach równoległych do osi mostu nakładają się naprężenia normalne w blasze jako pasie górnym poprzecznic i naprężenia od zginania samej blachy bezpośrednio obciążonej naciskami kół samochodów. Ponadto dochodzą w przekrojach żeber i blachy płaskiej, jako elementach tężnika poziomego, naprężenia normalne, a w samej blasze także naprężenia ścinające, wywołane obciążeniem poziomym od parcia wiatru. Obliczenie poszczególnych naprężeń w sprężystej pracy ustroju nie przedstawia trudności. …read more

KRYTERIA WYMIAROWANIA STALOWYCH ORTOTROPOWYCH PŁYT POMOSTOWYCH MOSTÓW DROGOWYCH W ŚWIETLE BADAŃ DOŚWIADCZALNYCH

Posted by admin on September 18th, 2019
Comments Off

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że: 1. Szerokość płyty ma minimalny wpływ na wartości obliczonych sił wewnętrznych. 2. Największe wartości sił wewnętrznych otrzymuje się przy trzech pasmach obciążenia, bez względu na szerokość płyty. 3. …read more

Obciążenie ustawiane w przęsłach przyległych do obliczanej podpór

Posted by admin on September 18th, 2019
Comments Off

Przy obliczaniu momentów zginających w przekrojach podporowych zakłada się, że obciążenie ustawiane w przęsłach przyległych do obliczanej podpory – jest obciążeniem pasmowym. W przypadku reakcji podporowych uwzględniono tylko obciążenie liniowe. Momenty i reakcje w poszczególnych przekrojach płyty obliczono, rozwijając funkcję obciążenia w kierunku x w szereg trygonometryczny Fouriera. Momenty i reakcje pochodzące od obciążenia stałego, równomiernie rozłożonego na wszystkich przęsłach płyty, obliczono jak dla belki ciągłej wieloprzęsłowej, z poniższych zależności: a w przęśle skrajnym: Mprzęsł. = 0,0776gt2 Mpodp. …read more

Zakres pracy sprężystej

Posted by admin on September 17th, 2019
Comments Off

Zakres pracy sprężystej jest bardzo trudny do określenia; W modelu płyty z żebrami o przekroju zamkniętym obciążanym trzema siłami różnica między rzeczywistą wartością siły na granicy zakresu pracy sprężystej a wyliczoną dla stanu, gdy na dolnych krawędziach obciążonych żeber naprężenia osiągają granicę plastyczności 263 MN 1m2, jest znacznie mniejsza, inaczej niż w badanym przez Kloppela podobnym modelu obciążanym jedną siłą. Dowodzi to współpracy wszystkich żeber. Nawiązując do kryterium wymiarowania przyjętego dla projektu mostu przez Sawę, wyliczono ilorazy sił wywołujących ugięcia trwałe żeber równe Ich rozpiętości do sił wywołujących na krawędziach żeber naprężenia równe dopuszczalnym. Wartości te są nieco większe niż otrzymane z badań prowadzonych w związku z projektem mostu przez Sawę. Różnica pochodzi głównie stąd, że granice plastyczności materiału modeli są wyższe niż normowe, a zatem należałoby też odpowiednio zwiększyć naprężenia dopuszczalne. …read more