Modele płyt z żebrami o przekroju otwartym

Badano modele płyt z żebrami o przekroju otwartym oraz jeden model z żebrami o przekroju zamkniętym, wykonane z blach stalowych w skali 1 : 2. Granica plastyczności stwierdzona na próbkach wynosiła dla blachy o grubości 7 mm 250, a dla blachy o grubości 3 mm 263 MN 1m2. Model I o wymiarach 4,00 2,40 m był podobny do badanego w związku z projektem mostu przez Sawę w Belgradzie. Na jego długości mieści się 5 przęseł płyty z żebrami o przekroju otwartym z płaskowników o grubości 7 mm .Szerokość dobrana została tak, aby mieściły się w niej z pewnym zapasem 3 koła samochodu w skali modelu. Boczne ograniczenie stanowiły sztywniejsze od normalnych żebra skrajne. Model był niepodatnie podparty w punktach połączeń poprzecznic z żebrami skrajnymi. Badany był pod obciążeniem jedną siłą w zakresie pracy sprężystej, a następnie trzema siłami wzrastającymi do maksymalnych możliwych granic. Modele II i III otrzymano przez wycięcie skrajnych przęseł z modelu I po zakończeniu jego badania. Były to modele płyty jednoprzęsłowej rozpiętej między dwoma poprzecznicami, niepodatnie podpartymi na całej długości. Model II obciążany był jedną siłą (jednym kołem, model III – trzema. Model IV przedstawiał jedno swobodnie podparte przęsło płyty ortotropowej I żebrami o przekroju trapezowym, z blachy o grubości 3 mm. Rozpiętość płyty dobrana z uwagi na możliwość realizacji obciążeń wynosiła 2,40 m, jej szerokość z uwagi na obciążenie odpowiadające trzem kołom samochodu, wynosiła 2,85 m. Model pokazany jest na rys. 3. Był on – podobnie jak model I – obciążany w zakresie pracy sprężystej jedną siłą, a następnie trzema siłami daleko poza ten zakres. Badanie polegało na pomiarze ugięć czujnikami zegarowymi i pomiarze odkształceń jednostkowych (w zakresie sprężystej pracy czujnikami elektrooporowymi. Z bogatego materiału uzyskanego z badań tutaj przytacza się tylko wy kres całkowitych i trwałych ugięć żeber środkowych w środkach ich rozpiętości od ustawionego na środku obciążenia jedną lub trzema siłami. W żadnym przypadku nie osiągnięto nośności konstrukcji odpowiadającej stanowi zniszczenia. Z uwagi na stanowisko badawcze i urządzenia obciążające maksymalne realizowane obciążenie na jednej prasie nie przekraczało 60 kN. [przypisy: drzwi chowane w ścianę, ile kosztuje tapetowanie, nobili ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi chowane w ścianę ile kosztuje tapetowanie nobili