Mieszanka o takiej proporcji nazywa sie mieszanka normalna

Według obliczeń teoretycznych dla pełnego spalania paliwa należy mieć 15 kg powietrza na każdy kilogram paliwa, przy czym para paliwa powinna być dokładnie i równomiernie zmieszana z powietrzem. Mieszanka o takiej proporcji nazywa się mieszanką normalną. Równomierne zmieszanie paliwa z powietrzem jest absolutnie niemożliwe przy mieszance normalnej, gdyż w niektórych jej częściach zaistniałby niedomiar powietrza i pełne spalenie nie zostałoby zrealizowane; pociąga to za sobą nadmierne zużycie paliwa i tworzenie się nagaru. Aby zapobiec temu, przygotowuje się mieszankę z nieco większą ilością powietrza niż wynika to z obliczeń teoretycznych, a mianowicie na każdy kilogram paliwa daje się 16–17 kg powietrza. Mieszanka taka zapewnia pełne spalenie całego paliwa i nazywa się mieszanką ekonomiczną, Przy większej ilości powietrza (niedomiarze paliwa) otrzymujemy mieszankę ubogą, W tym wypadku odległości między cząstkami paliwa są znacznie większe od normalnych i palenie odbywa się powoli. Tak więc suwy ssania i wydechu przebiegają nie w ciągu połowy obrotu wału korbowego (obrotu o 1800), lecz w czasie znacznie dłuższym, przez co osiąga się lepsze napełnienie cylindrów mieszanką paliwową i dokładniejsze usunięcie gazów spalinowych. Prawidłowe ustawienie rozrządu, zapewniające właściwe kąty wyprzedzenia i opóźnienia momentów otwarcia i zamknięcia zaworów, zależy od prawidłowego zazębienia przekładni rozrządu. Na zębach tej przekładni oraz na nadlewach korpusów kół zębatych są specjalne znaki, które przy montażu mechanizmu rozrządczego powinny zachodzić na siebie. [podobne: wiatrołap w domu jednorodzinnym, wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna, olx golden retriever ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx golden retriever wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna wiatrołap w domu jednorodzinnym