KRYTERIA WYMIAROWANIA STALOWYCH ORTOTROPOWYCH PŁYT POMOSTOWYCH MOSTÓW DROGOWYCH W ŚWIETLE BADAŃ DOŚWIADCZALNYCH

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że: 1. Szerokość płyty ma minimalny wpływ na wartości obliczonych sił wewnętrznych. 2. Największe wartości sił wewnętrznych otrzymuje się przy trzech pasmach obciążenia, bez względu na szerokość płyty. 3. Przyrosty naprężeń maksymalnych są wprost proporcjonalne do przyrostu obciążeń , bez względu na liczbę pasm i szerokość płyty. 4. Podsumowanie W referacie przedstawiono główne założenia i zastosowanie programu służącego do wymiarowania zamkniętych żeber podłużnych pomostów ortotropowych. Dla wybranych schematów płyty i obciążenia przeprowadzono analizę sił wewnętrznych i naprężeń; dla dokładniejszego zanalizowania ustroju, jakim jest stalowy pomost użebrowany, konieczne jest uwzględnienie wpływu podatności żeber poprzecznych, który został tu pominięty ze względu na ograniczony zakres programu. Zagadnienie to nie przedstawia specjalnych kłopotów natury merytorycznej i należy spodziewać się w niedalekiej przyszłości uruchomienia programu dla EMC, uwzględniającego całość zagadnień automatycznego projektowania takich pomostów. Pomoże to niewątpliwie we wprowadzeniu typizacji elementów tych konstrukcji. W pracy omówiono propozycje dotyczące wymiarowania stalowych ortotropowych płyt pomostowych w mostach drogowych, oparte na wynikach przeprowadzanych badań doświadczalnych w różnych ośrodkach, postanowienia przepisów obowiązujących w niektórych krajach odnośnie obciążeń i dopuszczalnych naprężeń dla takich płyt, następnie przedstawiono wyniki własnych badań na modelach stalowych płyt ortotropowych z żebrami o przekroju otwartym i o przekroju zamkniętym obciążanych stosownie do polskiej normy PN -66JB -02015. l. Wstęp Dobór właściwych kryteriów wymiarowania stalowych ortotropowych płyt pomostowych nie jest sprawą prostą z uwagi na złożony charakter pracy takich płyt, pełniących różne funkcje w ustroju przęsła. Propozycje w tej sprawie, a także postanowienia norm obowiązujących w różnych krajach znacznie się między sobą różnią. [hasła pokrewne: zbiornik buforowy, płyta ortotropowa, kotły gazowe kondensacyjne ceny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kotły gazowe kondensacyjne ceny płyta ortotropowa zbiornik buforowy