Naprężenia w elementach stalowej ortotropowej płyty pomostowej

Naprężenia w elementach stalowej ortotropowej płyty pomostowej są sumami wielu składników. W przekrojach prostopadłych do osi mostu nakładają się na siebie naprężenia normalne w blasze płaskiej i żebrach podłużnych, pochodzących od zginania dźwigarów głównych, dla których płyta pomostowa stanowi wspólny pas górny oraz naprężenia od zgina- nia płyty pod obciążeniem lokalnym (naciskami kół samochodów. W przekrojach równoległych do osi mostu nakładają się naprężenia normalne w blasze jako pasie górnym poprzecznic i naprężenia od zginania samej blachy bezpośrednio obciążonej naciskami kół samochodów. Ponadto dochodzą w przekrojach żeber i blachy płaskiej, jako elementach tężnika poziomego, naprężenia normalne, a w samej blasze także naprężenia ścinające, wywołane obciążeniem poziomym od parcia wiatru. Obliczenie poszczególnych naprężeń w sprężystej pracy ustroju nie przedstawia trudności. Przy obliczaniu naprężeń w żebrach jako elementach ortotropowej płyty pomostowej od obciążeń lokalnych szczególnie przydatna jest metoda Pelikana-Esslinger, zwłaszcza przy użyciu tablic wykreślonych . Jednakże do ustalenia właściwego kryterium wymiarowania stalej ortotropowej płyty pomostowej potrzebna jest znajomość jej zachowania pod obciążeniem poza zakresem pracy sprężystej. Charakter ustroju takiej płyty (wielokrotnie statycznie niewyznaczalny oraz sposób obciążenia (lokalne naciski kół samochodu sprawiają, że ma ona znacznie większe zapasy nośności, niż by to wynikało z obliczenia ,przy zastosowaniu normowych naprężeń dopuszczalnych. Dlatego szczególne znaczenie mają badania doświadczalne pomostów ortotropowych. W niniejszym referacie omówiono niektóre propozycje dotyczące wymiarowania, oparte na wynikach przeprowadzanych badań w różnych ośrodkach, postanowienia przepisów obowiązujących w niektórych krajach dotyczących obciążeń i dopuszczalnych naprężeń dla stalowych ortotropowych płyt pomostowych, a następnie przedstawiono wyniki własnych badań takich płyt obciążanych stosownie do polskich norm, ich analizę i wnioski. 2. Niektóre propozycje oparte na wynikach badań W początkowym okresie stosowania w mostach stalowych ortotropowych płyt pomostowych przeprowadzano badania doświadczalne na modelach i obiektach. [patrz też: zbiornik buforowy, płyta ortotropowa, kotły gazowe kondensacyjne ceny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kotły gazowe kondensacyjne ceny płyta ortotropowa zbiornik buforowy