Norma obciążen mostów PN-66B-02015

Nasza norma obciążeń mostów PN-66B-02015, podobnie jak radziecka CH 200-62, przewiduje jednakowe obciążenia na wszystkich pasach, jakie mieszczą się na szerokości jezdni. Według naszej normy płytę pomostową obciążać należy naciskami tylnych kół samochodów, które mogą się znaleźć równocześnie obok siebie na wszystkich pasach obciążeń. Rozstaw osi wynosi 1,60 m, rozstaw osiowy kół 1,50 m, ich szerokości dla I klasy obciążeń 0,60 m, dla II -0,50 m, a naciski – przy pominięciu obciążenia powierzchniowego – odpowiednio 60 kN dla I i 50 dla II klasy obciążeń. Nasuwa się pytanie, czy i w jakich przypadkach wnioski z badań stalowych ortotropowych płyt obciążanych jedną siłą można odnieść również do płyty obciążonej szeregiem sił ustawionych obok siebie, stosownie do postanowień naszej normy: W szczególności interesujący jest zakres pracy sprężystej i nośność tak obciążonej płyty ciągłej na niepodatnych podporach. Stalowa płyta ortotropowa jako ustrój wielokrotnie statycznie niewyznaczalny zachowuje się pod wzrastającym obciążeniem inaczej niż pręt pojedynczy rozciągany czy oddzielna belka i jeśli w jednym żebrze, bezpośrednio obciążonym, zostanie osiągnięta granica plastyczności nie powoduje to jeszcze narastania jego odkształceń plastycznych, bo przeszkadzają temu sąsiednie, związane z nim żebra dotychczas mniej obciążone. W przypadku obciążenia płyty szeregiem kół samochodów ilość tych mniej obciążonych żeber jest ograniczona, inaczej niż w przypadku obciążenia płyty naciskiem jednego czy dwóch kół. Odpowiedź na pytanie, czy i jaki to ma wpływ na nośność żeber mogą dać badania doświadczalne. W Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej prowadzono w szerokim zakresie badania modelowe stalowych ortotropowych płyt pomostowych. [podobne: zbiornik buforowy, płyta ortotropowa, kotły gazowe kondensacyjne ceny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kotły gazowe kondensacyjne ceny płyta ortotropowa zbiornik buforowy