Obliczanie bilansów tlenowych zbiorników

Obliczanie bilansów tlenowych zbiorników opiera się na trzech podstawowych wartościach: początkowej zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie odbiornika, na ilości tlenu zużywanego skutkiem odprowadzenia ścieków, na ilości tlenu pobieranego-z atmosfery, tj. z procesu reaeracji. Ścieki odprowadzane do rzek powinny być bezwarunkowo wstępnie oczyszczone, ponieważ nagromadzenie podlegających powolnemu gniciu osadów w korycie rzecznym obniża zawartość tlenu w wodzie płynącej. Dopuszczalne obciążenie wody odbiornika ściekami zależy od zawartości w niej tlenu, możliwości natleniania się i temperatury. Obciążenie odbiornika rozważyć należy w warunkach niekorzystnych, tj. latem, kiedy zawartość tlenu w wodzie jest mniejsza, ponadto rozważania przeprowadza się -nie tylko dla punktu wyjściowego, tj. miejsca wypustu ścieków, lecz również dla dalszych odcinków odbiornika, przede wszystkim w punktach charakterystycznych. [przypisy: dom pasywny, maszyny pakujące, dachówka cementowa cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dachówka cementowa cena Domy z drewna dom pasywny