Orientacyjne wartosci wspólczynników

Orientacyjne wartości współczynników wynoszą kI = 0,1, k2 = 0,2 jednak w odbiornikach płytkich, o znacznej prędkości przepływu, k2, a szczególnie kI – przyjmują większe wartości. Najdogodniej przeprowadzić obliczenie na podstawie wykresu Faira (1939), opartego na pracach Streetera . Poza wyżej podanymi oznaczeniami wykres Faira zawiera: f – współczynnik samooczyszczania , Dc- największy niedobór tlenu w rzece, Di – niedobór tlenu w punkcie zwrotnym, S – pełne nasycenie wody tlenem, t – czas przepływu, dn. Aby otrzymać wartości f dla innych temperatur a także wartości t należy zastosować współczynniki. Określenie przebiegu linii braku tlenu metodą Faira polega na oznaczeniu trzech punktów: – Punktu wyjściowego Da oznaczającego brak tlenu w wodzie odbiornika na wysokości wylotu kolektora. Wartość Da jest różnicą, pomiędzy pełnym nasyceniem S dla danej temperatury a rzeczywistą zawartością tlenu w wodzie odbiornika. – Punktu największego obniżenia, tzw. punktu krytycznego, który można oznaczyć na, podstawie wykresu Faira, odczytując braki tlenu De oraz D, i odpowiadające im czasy przepływu t2 oraz t3. Punktu zwrotnego (przegięcia). Brak tlenu w tym punkcie wynosi ok, 0,75 braku w punkcie krytycznym. [przypisy: klimatyzacja precyzyjna, ciężar betonu, drzwi lewe czy prawe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ciężar betonu drzwi lewe czy prawe materiały dydaktyczne dla szkół podstawowych