Most graniczny przez Olzę w Cieszynie

Pierwszym większym obiektem z lekkiego betonu jest most graniczny przez Olzę w Cieszynie. Jest to trzyprzęsłowa monolityczna płyta sprężona z betonu agloporytowego na kruszywie z Zakładu w Knurewie. Budowę zakończono w roku 1973. Ze względu na rodzaj materiału oraz znaczną smukłość ustroju nośnego wykonano szczegółowe badania odbiorcze . W zaawansowanym stadium projektowania znajdują się dwa dalsze duże obiekty tego typu. Budowa jednego z nich zostanie rozpoczęta jeszcze w bieżącym roku. Dotychczasowe wyniki działań badawczych, projektowych i realizacyjnych są pozytywne i wskazują na wysoką efektywność techniczną i ekonomiczną stosowania lekkiego betonu konstrukcyjnego w mostownictwie. Na ich podstawie możemy planować nowe szersze i bardziej różnorodne zastosowania. Będzie to jednak tylko wtedy możliwe, jeśli zdamy sobie Projekt mostu, nadzór nad wykonaniem oraz badania odbiorcze wykonano w Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 2. Zastosowanie betonu lekkiego w celu ogólnego zmniejszenia ciężaru własnego ustroju nośnego. fekty stytyczno-wytrzymałościowe. Zmniejszenie ciężaru własnego konstrukcji spowodowane zastosowaniem betonu lekkiego ma podwójne znaczenie. Powoduje ono zmniejszenie: sił wewnętrznych w konstrukcji nośnej i podporach, – obciążeń działających na rusztowania mostowe. – Ponieważ w konstrukcjach żelbetowych naprężenia są proporcjonalne do wartości momentów, a ciężar własny daje w zależności od rozpiętości od 13 do 23 sumy momentów stwierdzić można, że zmniejszenie wartości sił wewnętrznych wyniesie tutaj od 10 do 20 % przy zachowaniu tych samych wymiarów konstrukcji. Redukcja ta może wpływać albo na odpowiednie zmniejszenie ilości zbrojenia, albo na zmniejszenie zużycia betonu. [podobne: drzwi chowane w ścianę, ile kosztuje tapetowanie, nobili ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi chowane w ścianę ile kosztuje tapetowanie nobili