Zmniejszenie obciążeń

Poniżej rozpiętości granicznych lub uogólnionych momentów granicznych wyznaczonych dla betonu lekkiego, korzyści uzyskane przez zastosowanie betonu lekkiego są wprost proporcjonalne do zmniejszenia ciężaru własnego. Zmniejszenie obciążeń działających na rusztowania mostowe lub zmniejszenie ciężaru elementów prefabrykowanych może wynikać ze zmniejszenia ciężaru konstrukcji lub z ewentualnego zmniejszenia wymiarów konstrukcji, co wiąże się z omówioną wcześniej sprawą wymiarowania konstrukcji nośnych. O ważności tego problemu nie trzeba szerzej mówić. Wystarczy stwierdzić, że np. sprzęt służący. do montażu prefabrykowanych belek o rozpiętości 24 In wystarczyłby do montażu belek o rozpiętości 30 ID wykonanych z betonu lekkiego. Ugięcia konstrukcji Beton lekki wykonany z łupkoporytów charakteryzuje mniejszy moduł odkształcalności podłużnej w porównaniu z betonem wykonanym z kruszyw mineralnych. Zmniejszenie tego modułu wynosi odpowiednio: 0,52 dla marki 400 i 0,47 dla marki300. Ugięcia od obciążeń użytkowych w poprawnie zaprojektowanych sprężonych mostach drogowach wykonanych z betonu zwykłego kształtują się w konstrukcjach płytowych na poziomie 11100 -11300 rozpiętości, a w konstrukcjach skrzynkowych w granicach powyżej 11200 rozpiętości. W mostach sprężonych wykonanych z betonu lekkiego występują ugięcia większe w granicach 1550-1700 rozpiętości. Przekraczaj ą one ugięcia dopuszczalne w stanie użytkowym określone w obowiązujących przepisach. Normowe wartości dopuszczalnych ugięć konstrukcji, sprężonych od obciążeń użytkowych nie mają należytego uzasadnienia naukowego i wymagają wykonania badań nad warunkami dynamicznej pracy takich mostów. Sprawa ugięć – zwłaszcza od obciążeń wyjątkowych – stanowi czynnik ogranicząjący – w chwili obecnej – zakres zastosowania betonu lekkiego . [podobne: drzwi chowane w ścianę, ile kosztuje tapetowanie, nobili ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi chowane w ścianę ile kosztuje tapetowanie nobili