Posts Tagged ‘ciężar betonu’

SILNIK SAMOCHODOWO-CIAGNIKOWY SMAROWANIE SILNIKA

Sunday, September 15th, 2019

SILNIK SAMOCHODOWO-CIĄGNIKOWY SMAROWANIE SILNIKA Aby zmniejszyć zużycie trących się powierzchni i poprawić warunki pracy części silnika, wprowadza się warstwę smaru między trące się powierzchnie. Dzięki swojej lepkości olej przylega do trących się powierzchni i tworzy cienką błonkę smaru. Wynikiem tego jest znaczne zmniejszenie się tarcia i zużycia trących się powierzchni. Poza tym smar oczyszcza powierzchnię z cząstek metalicznych i sprzyja jej chłodzeniu. Smarowanie cylindrów poprawia poza tym szczelność tłoka. …read more

Aby stworzyc lepsze warunki cieplne pracy silnika

Sunday, September 15th, 2019

Aby stworzyć lepsze warunki cieplne pracy silnika, ciągniki S-65, S-80 i KD-35 oraz część ciągników SChTZ-NATI wyposażone są w specjalne urządzenia zwane termostatem, które w zależności od temperatury wody reguluje jej obieg zakrywając górną rurę . W ten sposób przy różnych warunkach pracy silnika utrzymuje się prawie stałą temperaturę wody w systemie chłodzenia. Istnienie termostatu wymaga dokładniejszej obsługi systemu chłodzenia. Przy niewłaściwym obchodzeniu się termostat może sprzyjać zamarzaniu wody w chłodnicy. Aby zapobiec tworzeniu się osadu w systemie chłodzenia, woda powinna być czysta, miękka i nie posiadać domieszek mechanicznych. …read more

Schemat chlodzenia silnika KD-35

Sunday, September 15th, 2019

Schemat chłodzenia silnika KD-35 . Aby podgrzać wodę w zimnych porach roku nalewa się początkowo tylko jeden kubeł wody do zbiornika urządzenia podgrzewającego. Aby woda nie zamarzła w rurkach chłodnicy, nalewa się ją nie przez otwór chłodnicy, lecz przez rurę . Po zagrzaniu wody w zbiorniku Woda napełniająca przestrzenie wokoło cylindrów – koszulka wodna chłodzi ich ścianki i głowicę. Nagrzana woda przepływa przez rurę łączącą do górnego zbiornika chłodnicy. …read more

CHLODZENIE SILNIKA

Sunday, September 15th, 2019

CHŁODZENIE SILNIKA Silne nagrzanie cylindrów i tłoków w czasie spalania mieszanki może wywołać rozrzedzenie i spalenie oleju, przedwczesne zapłony paliwa, pogorszenie napełniania cylindrów i spadek mocy silnika, a przy dłuższej pracy przegrzanego silnika zatarcie tłoka w cylindrze i awarię. Dla zapobieżenia tym zjawiskom w silnikach samochodowych i ciągnikowych stosuje się chłodzenie wodne. System chłodzenia ciągnika SChTZ-NATI. Aby utrzymać prawidłowe działanie systemu zapłonowego, konieczne jest okresowe sprawdzenie i regulowanie szczeliny między kontaktami otwartego przerywacza iskrownika . Iskrownik należy okresowo smarować, chroniąc kontakty iskrownika od zanieczyszczenia olejem, naftą lub benzyną. …read more

Dla ulatwienia czyszczenia i naprawy wykonuje sie swiece rozbierane

Saturday, September 14th, 2019

Dla ułatwienia czyszczenia i naprawy wykonuje się świece rozbierane. Izolator i elektroda centralna połączone są z korpusem świecy przy pomocy specjalnej nakrętki . Dolna część świecy posiada gwint służący do wkręcania jej w głowicę cylindrową. Aby zapobiec przenikaniu gazów obok i przez świecę między głowicą cylindra a świecą podłożona jest miedziano-azbestowa podkładka , a między izolatorem i korpusem świecy umieszczone są dwie podkładki. Prąd wysokiego napięcia przepływa przewodami do centralnej elektrody świecy, przeskakuje jako iskra przez szczelinę powietrzną między elektrodą środkową a bocznymi i zapala przy tym sprężoną mieszankę paliwową. …read more

Zasada dzialania iskrownika

Saturday, September 14th, 2019

Przy kolejności pracy cylindrów silników spalinowych 1-3-4-2 połączenie przewodów od iskrownika do świec. Iskrownik jest urządzeniem wytwarzającym prąd wysokiego napięcia. Zasada działania iskrownika jest następująca: Magnes obracając się między dwoma nasadami rdzenia wywołuje powstawanie i zanikanie linii sił pola magnetycznego w rdzeniu żelaznym , na którym nawinięte jest grube uzwojenie (pierwotne) wykonane z izolowanego drutu. Przy powstawaniu i zanikaniu w rdzeniu linii magnetycznych, w uzwojeniu pierwotnym będzie powstawał i zanikał prąd niskiego napięcia. Wokół uzwojenia pierwotnego tworzy się silne pole magnetyczne powstając i zanikając w związku z powstaniem i zanikaniem prądu niskiego napięcia. …read more

Regulator obrotów

Saturday, September 14th, 2019

Aby osiągnąć dobre oczyszczenie powietrza, trzeba codziennie sprawdzać filtr powietrzny, a w wypadku większego zanieczyszczenia należy zmieniać olej w j ego misce; poza tym należy co pewien czas przemywać naftą nabój druciany i siatki filtru powietrznego. Jeżeli w odpowiednim czasie nie przemyjemy filtru lub nie wymienimy oleju, to zmniejszenie mocy silnika może dojść do 10010. Regulator obrotów utrzymuje automatycznie prawie stałą ilość obrotów silnika przy zmieniającym się obciążeniu. Zasada pracy regulatora obrotów polega na działaniu sił odśrodkowych i dlatego nazywamy je regulatorami odśrodkowymi. Przy zmniejszaniu się obciążenia, kiedy zaczyna wzrastać ilość obrotów silnika, pod wpływem siły odśrodkowej rozchylają. …read more

Orientacyjne wartosci wspólczynników

Sunday, September 8th, 2019

Orientacyjne wartości współczynników wynoszą kI = 0,1, k2 = 0,2 jednak w odbiornikach płytkich, o znacznej prędkości przepływu, k2, a szczególnie kI – przyjmują większe wartości. Najdogodniej przeprowadzić obliczenie na podstawie wykresu Faira (1939), opartego na pracach Streetera . Poza wyżej podanymi oznaczeniami wykres Faira zawiera: f – współczynnik samooczyszczania , Dc- największy niedobór tlenu w rzece, Di – niedobór tlenu w punkcie zwrotnym, S – pełne nasycenie wody tlenem, t – czas przepływu, dn. Aby otrzymać wartości f dla innych temperatur a także wartości t należy zastosować współczynniki. Określenie przebiegu linii braku tlenu metodą Faira polega na oznaczeniu trzech punktów: – Punktu wyjściowego Da oznaczającego brak tlenu w wodzie odbiornika na wysokości wylotu kolektora. …read more

Suszarki obudowane konstrukcja oszklona

Saturday, September 7th, 2019

Poletka przedziela się ściankami z betonu wystającymi 0,3- 0,4 m ponad powierzchnię piasku. W miarę wysychania objętość osadu szybko maleje, a kiedy zawartość wody zmniejszy się do 681)/0, staje się możliwe usuwanie go łopatami. W mniejszych oczyszczalniach osad usuwa się za pomocą łopat przez załadowanie go do wagoników przetaczanych po szynach umieszczonych w środku poletek; w oczyszczalniach większych stosuje się koparki mechaniczne. Suszarki obudowane konstrukcją oszkloną (jak w szklarniach ogrodniczych) przy zapewnieniu dobrej przewiewności, ze względu na wysoki koszt, są stosowane wyjątkowo – m. in. …read more

Budownictwo i architektura : Kabiny spiralne / Vazio S / A

Thursday, September 5th, 2019

Dzięki uprzejmości Vazio S / A Tego lata firma V & A zamówiła siedmiu architektów na czele eksperymentalnego projektu, aby stworzyć swoje pierwsze zbudowane struktury w Wielkiej Brytanii (patrz struktura Rintala Eggertsson Architekci tutaj).
Budowle są instalowane w wielu miejscach w krajobrazie Muzeum i zaprojektowane są jako wciągające przestrzenie.
miejsca zarówno spotkania, jak i refleksji.
gdzie odwiedzający mogą uciec od chaosu codzienności i bezpośrednio doświadczyć architektury z pierwszej ręki.
19 architektów zostało zaproszonych do składania propozycji, których projekty i modele są prezentowane w Galerii Architektury V & A + RIBA. …read more