Posts Tagged ‘dachówka cementowa cena’

SYSTEM ZASILANIA SILNIKA

Thursday, September 12th, 2019

SYSTEM ZASILANIA SILNIKA Zasada działania. Podstawowym zadaniem systemu zasilania w silnikach gaźnikowych, jest przygotowanie i podanie do cylindrów silnika mieszanki roboczej składającej się z paliwa i powietrza. Urządzenia systemu zasilania. Paliwo ze zbiornika poprzez osadnik i powietrze atmosferyczne poprzez filtr powietrzny , przechodząc do specjalnego urządzenia zwanego gaźnikiem, gdzie paliwo rozpyla się i mieszając się w określonym stosunku z powietrzem, tworzy mieszankę roboczą. Mieszanka paliwowa przechodzi z gaźnika poprzez rury ssące do cylindrów silnika. …read more

MECHANIZM ROZRZADCZY

Thursday, September 12th, 2019

MECHANIZM ROZRZĄDCZY Mechanizm rozrządczy reguluje moment wlotu do cylindrów mieszanki paliwowej (w silnikach gaźnikowych) lub powietrza (w silnikach wtryskowych) oraz moment wydechu gazów spalinowych, zgodnie z kolejnymi suwami pracy (ruchami tłoka). W tym celu wał korbowy poprzez przekładnię rozrządczą napędza wałek rozdzielczy , który w czasie obrotu podnosi występami kułaków talerz popychacza i przez drążek popychacza oraz dźwignie zaworowe wywołuje otwarcie zaworów ssących lub wydechowych. Przy dalszym obrocie wałka kułakowego, kiedy występ kułaka wychodzi spod talerza popychacza, zawór zamyka się pod działaniem sprężyny zaworowej przerywając przepływ mieszanki paliwowej lub gazów spalinowych. W silnikach samochodowych nie ma zaworów wiszących i dlatego talerze popychacza odkrywają zawory naciskając bezpośrednio na ich trzony. Aby zapobiec przenikaniu gazów w momencie sprężania lub w roboczym suwie tłoka, grzybki zaworów powinny być szczelnie dociśnięte swoją stożkowatą powierzchnią uszczelniającą do powierzchni gniazda zaworowego. …read more

Aby zapobiec awarii nalezy pilnie uwazac na stan lozysk

Thursday, September 12th, 2019

Dla regulacji wymaganego luzu między powierzchniami stykowymi dolnej głowicy korbowodu umieszcza się kilka regulacyjnych stalowych podkładek . W miarę ścierania się babbitu podkładki te są stopniowo wyjmowane (równomiernie z obu stron), a pokrywy dolnej głowicy korbowodu są dociągane usuwając w ten sposób nadmierny luz. Jeżeli w odpowiednim czasie nie wykonamy tego, warunki smarowania pogarszają się, występują. stuki w łożysku, może zajść wykruszenie się i wytopienie babbitu, co doprowadza do awarii. Sprawdzanie i dociąganie łożysk należy przeprowadzać według prawideł obsługi technicznej po przepracowaniu określonego czasu, nie dopuszczając do pojawienia się stuków. …read more

MECHANIZM KORBOWODOWY

Thursday, September 12th, 2019

MECHANIZM KORBOWODOWY Części mechanizmu korbowodowego ciągnika SChTZ-NATI. Tłok odlany jest z szarego żeliwa. Wewnątrz tłoka na bocznych jego ściankach znajdują się dwa nadlewy zwane piastami tłokowymi, w których wstawiony jest sworzeń tłokowy. Sworzeń zamocowany jest w piastach tłokowych sprężynującymi pierścieniami ustalającymi , które w czasie pracy uniemożliwiają wysuwanie się sworznia z tłoka. Sworzeń może się przy tym obracać zarówno w piastach tłokowych, jak i w główce korbowodu. …read more

W silnikach wtryskowych system zaplonowy nie istnieje

Thursday, September 12th, 2019

W silnikach wtryskowych system zapłonowy nie istnieje, ponieważ zachodzi samozapłon wtryskiwanego do cylindrów paliwa. Do zamocowania i rozmieszczenia wszystkich podstawowych mechanizmów i części silnika służy blok cylindrowy wykonany jako masywny odlew żeliwny. Blok cylindrowy oraz związane z nim części ciągnika SChTZ-NAT1. Podstawowy proces roboczy silnika, spalanie mieszanki paliwowej i rozprężenie otrzymanych gazów przebiega w cylindrach. W większości konstrukcji blok cylindrowy ma wymienne tuleje cylindrowe. …read more

Silniki wtryskowe.

Wednesday, September 11th, 2019

Silniki wtryskowe. W nowych konstrukcjach ciągników i samochodów (szczególnie o większej mocy) szeroko rozpowszechniły się silniki, w których stopień sprężania dochodzi do 15~18 at. Silniki te pracują bardziej ekonomicznie. W odróżnieniu od gaźnikowych w silnikach wtryskowych, do cylindrów zasysa się, a następnie spręża tylko powietrze. Dzięki wysokiemu stopniowi sprężania powietrze nagrzewa się do takich temperatur (ponad 500-600°), przy których paliwo wtryskiwane 00 cylindrów w końcu suwu sprężania zapala się bez ubocznych źródeł zapłonu. …read more

Istnieja liczne sposoby obliczania bilansów tlenowych

Sunday, September 8th, 2019

Istnieją liczne sposoby obliczania bilansów tlenowych. Są to sposoby przybliżone, ponieważ proces samooczyszczania się wody rzecznej zależy od wielu zmiennych czynników: – Od głębokości wody, w wodach płytkich oczyszczanie wody przebiega energicznie. – Od temperatury. W zimie, w rzekach pokrytych lodem, przebieg samo oczyszczania ulega znacznemu zahamowaniu. – Od nagromadzenia osadów w korycie rzeki. …read more

WLASCIWOSCI SCIEKÓW

Sunday, September 8th, 2019

WŁAŚCIWOŚCI ŚCIEKÓW Świeże ścieki bytowo-gospodarcze mają mdły, słodkawy zapach i barwę szarożółtą. W lecie już po 2- godz. przetrzymywania. ścieków w zbiorniku zaczynają występować objawy gnicia: ścieki zaczynają cuchnąć, barwa staje się coraz, ciemniejsza. Niska temperatura oraz rozcieńczenie ścieków opóźniają występowanie procesów gnilnych. …read more

Obliczanie bilansów tlenowych zbiorników

Saturday, September 7th, 2019

Obliczanie bilansów tlenowych zbiorników opiera się na trzech podstawowych wartościach: początkowej zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie odbiornika, na ilości tlenu zużywanego skutkiem odprowadzenia ścieków, na ilości tlenu pobieranego-z atmosfery, tj. z procesu reaeracji. Ścieki odprowadzane do rzek powinny być bezwarunkowo wstępnie oczyszczone, ponieważ nagromadzenie podlegających powolnemu gniciu osadów w korycie rzecznym obniża zawartość tlenu w wodzie płynącej. Dopuszczalne obciążenie wody odbiornika ściekami zależy od zawartości w niej tlenu, możliwości natleniania się i temperatury. Obciążenie odbiornika rozważyć należy w warunkach niekorzystnych, tj. …read more

Swiezy osad

Friday, September 6th, 2019

Świeży osad po przefermentowaniu i wysuszeniu zmniejsza w dalszym ciągu swoją objętość do 0,08% objętości ścieków. Tak znaczne zmniejszenie objętości staje się zrozumiałe na podstawie zmiany objętości osadu rozwodnionego przy różnej zawartości wody. W większych oczyszczalniach duże ilości osadu nie zawsze mogą być rozsprzedane na miejscu do celów nawozowych; nagromadzenie osadu w zwałach (hałdach) jest dla oczyszczalni wysoce kłopotliwe. Osad przefermentowany, zawierający 94()/o lub więcej wody, może być przetłaczany przewodami na odległość kilkunastu km; przy czym wskutek mniejszej burzliwości ruchu tak gęstej cieczy, straty hydrauliczne są niskie. Osad przefermentowany i wysuszony, zawierający ok. …read more