Posts Tagged ‘domek narzędziowy’

Budownictwo wczoraj i dzis : Propozycja konkursu na Centrum Studenckie i Rynek publiczny / Onat Öktem & Ziya Imren

Tuesday, May 8th, 2018

Dzięki uprzejmości Onat Öktem i Ziya Imren tureccy architekci Onat Öktem i Ziya Imren podzielili się z nami swoją propozycją konkursu na Centrum Studenckie i Public Square Architectural Competition na Uniwersytecie Technicznym Bliskiego Wschodu, za co otrzymali wyróżnienie.
Zobacz więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Główną koncepcją projektu jest stworzenie warunku pomiędzy środowiskiem zabudowanym a krajobrazem.
Wewnętrzne i zewnętrzne przestrzenie wpływają do siebie w historycznym miejscu, tworząc otwarte, półotwarte i przezroczyste powierzchnie.
Przestrzenie są dostępne z różnych poziomów przez rampy i schody z wizualną relacją dookoła. …read more

Budownictwo i architektura : 12. Międzynarodowa Wystawa Architektury Wenecja

Tuesday, May 8th, 2018

Już za kilka tygodni rozpocznie się w Wenecji XII Międzynarodowa Wystawa Architektury w reżyserii Kazuyo Sejimy.
Sejima ma długą historię z wystawą w Wenecji, gdy wraz z Ryue Nishizawa zorganizowała Pawilon Japoński, Miasto Dziewcząt, na 7.
Międzynarodowej Wystawie Architektury w 2000 roku i wygrał Złotego Lwa w 2004 roku za najbardziej znaczące dzieło 9.
Międzynarodówki.
Wystawa architektury. …read more

Budownictwo wczoraj i dzis : Adaptacyjne i dynamiczne budynki Przyszłość projektowania i architektury środowiskowej

Tuesday, May 8th, 2018

Podczas gdy inicjatywy na dużą skalę napędzały ruch na rzecz budownictwa ekologicznego tutaj, w Ameryce Północnej i za granicą, niektóre kwestie mają łatwiejszy czas na pojawienie się gorących tematów niż inne (pomyśl o źródłach odnawialnych).
Nie ma wątpliwości, że postępy w tych obszarach będą miały pozytywny wpływ na środowisko budowlane, ale pojawia się nowa grupa produktów, technologii, materiałów i zasad projektowania, które wydają się kształtować w coraz większej liczbie budynki rozproszone po całym świecie.
Możesz to nazwać.
Green Building 2.0 ..
Jest to kolejny etap zielonego budynku, w którym pierwsze postępy w ciągu ostatnich kilku lat zielonej rewolucji zaczynają się zbierać w dynamicznych, inteligentnych systemach, które mają znacznie większy wpływ na budynki niż te, które działają niezależnie. …read more

AUTOMATYZACJA PROJEKTOWANIA POMOSTÓW ORTOTROPOWYCH O ŻEBRACH ZAMKNIĘTYCH

Tuesday, February 27th, 2018

W referacie przedstawiono propozycję sposobu przystosowania metody Pelikana i Esslinger do obliczania stalowych ortotropowych ciągłych płyt pomostowych z żebrami o przekroju zamkniętym o skończonej liczbie przęseł. Wyprowadzono równania momentów zginających i reakcji dla przęsła skrajnego, w których wprowadzono, uprzednio wyznaczoną, sztywność skrętną płyty w przęśle skrajnym. W dalszej części referatu przedstawiono wykresy i omówiono wyniki obliczeń sił wewnętrznych i naprężeń dla założonego żebra podłużnego o przekroju zamkniętym, uzyskane przy pomocy opracowanego w Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej programu na maszynę cyfrową Odra 1304. Program nie jest jeszcze kompletny; nie uwzględnia wpływu ugięcia poprzecznic. Wkrótce uruchomiony zostanie program uwzględniający całość zagadnienia. …read more