Posts Tagged ‘Domy z drewna’

Zakres pracy sprężystej

Tuesday, December 25th, 2018

Zakres pracy sprężystej jest bardzo trudny do określenia; W modelu płyty z żebrami o przekroju zamkniętym obciążanym trzema siłami różnica między rzeczywistą wartością siły na granicy zakresu pracy sprężystej a wyliczoną dla stanu, gdy na dolnych krawędziach obciążonych żeber naprężenia osiągają granicę plastyczności 263 MN 1m2, jest znacznie mniejsza, inaczej niż w badanym przez Kloppela podobnym modelu obciążanym jedną siłą. Dowodzi to współpracy wszystkich żeber. Nawiązując do kryterium wymiarowania przyjętego dla projektu mostu przez Sawę, wyliczono ilorazy sił wywołujących ugięcia trwałe żeber równe Ich rozpiętości do sił wywołujących na krawędziach żeber naprężenia równe dopuszczalnym. Wartości te są nieco większe niż otrzymane z badań prowadzonych w związku z projektem mostu przez Sawę. Różnica pochodzi głównie stąd, że granice plastyczności materiału modeli są wyższe niż normowe, a zatem należałoby też odpowiednio zwiększyć naprężenia dopuszczalne. …read more

STANY GRANICZNE KONSTRUKCJI POSADOWIONYCH NA PALACH

Monday, December 24th, 2018

Przedstawia się analizę statyczną głowicy pali jako bryły nieodkształcalnej obciążanej siłami czynnymi oraz reakcjami pali. Rozwiązanie otrzymuje się według procedur metody przemieszczeń, która jest niezbędna przy automatyzacji obliczeń na EMC i która umożliwia analizę statyczną pali metodą parametrów początkowych. Rozwiązanie zawiera modyfikacje towarzyszące przy przejściach układu w stan graniczny. l. Wprowadzenie Analiza statyczna konstrukcji posadowionych na palach jest powiązana z analizą bryły nieodkształcalnej, którą jest głowica pali i analizą pręta na podłożu (sprężystym. …read more

SYSTEM ZAPLONOWY

Saturday, December 22nd, 2018

SYSTEM ZAPŁONOWY Zapłon mieszanki paliwowej w silnikach gaźnikowych osiąga się przy pomocy iskry elektrycznej przeskakującej między elektrodami świecy zapłonowej wkręconej w głowicę cylindra. Mieszanka paliwowa, szczególnie w• stanie •sprężonym posiada dużą odporność elektryczną, a do wywołania przeskoku iskry potrzebny jest (przy pełnym odkryciu przepustnicy), lecz również przy dowolnych warunkach pracy i dowolnym ustawieniu <przepustnicy.< br=>Regulatory te nazywamy wielozakresowymi. Regulatory te pozwalają na bardziej ekonomiczne wykorzystanie Bilnika na niskich obrotach. Charakterystyczna cecha systemu zasilania silników wtryskowych polega na tym, że tworzenie się mieszanki zachodzi nie w specjalnym urządzeniu – gaźniku, lecz bezpośrednio w komorze sprężania cylindra lub w komorze wstępnej, do której pod dużym ciśnieniem, wtryskuje się paliwo po zassaniu i sprężeniu w cylindrze czystego powietrza. W silnikach wysokoprężnych paliwo nie zdąża wyparować l spala się w postaci drobnych kropelek. …read more

Waly korbowe ciagników

Wednesday, December 19th, 2018

Wały korbowe ciągników U-2 i SChTZ opierają się w bloku na łożyskach kulkowych, zaś w innych ciągnikach na łożyskach ślizgowych. ślizgowe łożyska główne posiadają wkładki i stalowe podkładki regulacyjnej . Koło zamachowe zamocowane na tylnym końcu wału korbowego wykonane jest jako masywny odlew żeliwny. Zadaniem koła zamachowego jest zmniejszanie nierównomierności obrotów wału korbowego. Najbardziej zużywają się górne pierścienie tłokowe, ponieważ bardziej od innych narażone są na działanie wysokich temperatur i ciśnień, a pracują przy słabszym smarowaniu. …read more