Posts Tagged ‘drzwi chowane w ścianę’

Modele płyt z żebrami o przekroju otwartym

Tuesday, September 17th, 2019

Badano modele płyt z żebrami o przekroju otwartym oraz jeden model z żebrami o przekroju zamkniętym, wykonane z blach stalowych w skali 1 : 2. Granica plastyczności stwierdzona na próbkach wynosiła dla blachy o grubości 7 mm 250, a dla blachy o grubości 3 mm 263 MN 1m2. Model I o wymiarach 4,00 2,40 m był podobny do badanego w związku z projektem mostu przez Sawę w Belgradzie. Na jego długości mieści się 5 przęseł płyty z żebrami o przekroju otwartym z płaskowników o grubości 7 mm .Szerokość dobrana została tak, aby mieściły się w niej z pewnym zapasem 3 koła samochodu w skali modelu. Boczne ograniczenie stanowiły sztywniejsze od normalnych żebra skrajne. …read more

Sily bierne

Monday, September 16th, 2019

Siły bierne, które wypadły z gry pozostają niezmienione i ustalają się na poziomie przy dalszym zwiększeniu obciążenia. Należy je wówczas traktować jako obciążenie czynne o wartości stałej. Opisana tu procedura umożliwia względnie łatwo śledzić eliminowanie ze wzrostu dalszych sił biernych aż do uzyskania stanu uważanego za graniczny. W przypadku szczególnym, gdy przemieszczenia fundamentów osiągneły wartość s+, graniczną z uwagi na eksploatację obiektu, wówczas poziom vk wyznacza poszukiwane obciążenie graniczne i może służyć do określenia współczynnika bezpieczeństwa tej konstrukcji z uwagi na sztywność palowania.
ASPEKTY STATYCZNE I KONSTRUKCYJNE STOSOWANIA LEKKIEGO BETONU W MOSTOWNICTWIE Omówiono techniczne możliwości stosowania lekkiego betonu w mostownictwie. Oszacowano efekty statyczno-wytrzymałościowe oraz omówiono problemy związane ze sztywnością ustrojów wykonanych w całości z lekkiego betonu. …read more

Most graniczny przez Olzę w Cieszynie

Monday, September 16th, 2019

Pierwszym większym obiektem z lekkiego betonu jest most graniczny przez Olzę w Cieszynie. Jest to trzyprzęsłowa monolityczna płyta sprężona z betonu agloporytowego na kruszywie z Zakładu w Knurewie. Budowę zakończono w roku 1973. Ze względu na rodzaj materiału oraz znaczną smukłość ustroju nośnego wykonano szczegółowe badania odbiorcze . W zaawansowanym stadium projektowania znajdują się dwa dalsze duże obiekty tego typu. …read more

Redukcja sił wewnętrznych w konstrukcjach sprężonych

Monday, September 16th, 2019

Redukcja sił wewnętrznych w konstrukcjach sprężonych jest związana z pojęciem rozpiętości granicznej w belkach o stałym momencie bezwładności lub pojęciem uogólnionego momentu granicznego od cię- żaru własnego w belkach o momencie bezwładności zmiennym na długości Wiadomo, że w konstrukcjach sprężonych, których rozpiętości są mniejsze od rozpiętości granicznych lub momenty są mniejsze od uogólnionych momentów granicznych obciążenie ciężarem własnym jest, przenoszone przez zwiększone mimośrody kabli. Zmniejszenie ciężaru własnego, powodujące redukcję momentów, nie wpływa więc tutaj na wymiary i zbrojenie przekroju. Rozpiętość graniczna zależy jednak od stosunku sumy momentów od dodatkowego obciążenia stałego i obciążenia użytkowego do momentu od ciężaru własnego. Zmniejszenie ciężaru własnego powoduje zwiększenie tej rozpiętości. Rozpiętość graniczna w mostach drogowych z betonu zwykłego w stosowanych przekrojach, kształtuje się w granicach: 15 -20 m dla ustrojów wolno podpartych i 25 – 35 m dla ustrojów ciągłych z uwzględnieniem transformacji trasy kabla. …read more

Zmniejszenie obciążeń

Monday, September 16th, 2019

Poniżej rozpiętości granicznych lub uogólnionych momentów granicznych wyznaczonych dla betonu lekkiego, korzyści uzyskane przez zastosowanie betonu lekkiego są wprost proporcjonalne do zmniejszenia ciężaru własnego. Zmniejszenie obciążeń działających na rusztowania mostowe lub zmniejszenie ciężaru elementów prefabrykowanych może wynikać ze zmniejszenia ciężaru konstrukcji lub z ewentualnego zmniejszenia wymiarów konstrukcji, co wiąże się z omówioną wcześniej sprawą wymiarowania konstrukcji nośnych. O ważności tego problemu nie trzeba szerzej mówić. Wystarczy stwierdzić, że np. sprzęt służący. …read more

Zastosowanie badań i działań wdrożeniowych

Sunday, September 15th, 2019

Zastosowanie badań i działań wdrożeniowych w zakresie lekkiego betonu konstrukcyjnego jest różne w różnych krajach. W naszym kraju dzięki pracom prowadzonym w Politechnice Śląskiej w latach 1967 -1971 stworzono niezbędne wyprzedzenie badawcze w stosunku do działań wdrożeniowych. Beton lekki jest produkowany z kruszyw sztucznych mających porowatą strukturę wewnętrzną ale zwartą powierzchnię ziaren. Kruszywa te pozwalają uzyskiwać przydatne do sprężania marki betonu o Rw 35 MN 1m2 dla ciężaru objętościowego 15 -18 kN 1m3. Spośród wielu gatunków kruszyw lekkich najszersze zastosowanie znalazło kruszywo keramzytowe uzyskiwane wypalaniem łatwo topliwych naturalnych surowców ilastych oraz – korzystniejsze pod względem cech mechanicznych – kruszywo łupkoporytowe będące rezultatem spiekania łupków przywęglowych. …read more

Budownictwo wczoraj i dzis : Konkurs na port centralnego portu Whitehaven

Tuesday, September 3rd, 2019

Brytyjskie Wybrzeże Energetyczne Cumbria i Magnus Homes zapraszają do udziału w dwustopniowym, otwartym konkursie Open Design, obejmującym około 10 milionów funtów na rozwój mieszany, w widocznym miejscu z widokiem na port Whitehaven.
Ta 2600 m2 powierzchni znajduje się w fantastycznej scenerii przy porcie Whitehaven i stanowi jedną z najbardziej imponujących obecnych możliwości rozwoju w Cumbrii.
W ciągu ostatniego dziesięciolecia dawny port roboczy został przekształcony w kwitnącą przystań dla jednostek rekreacyjnych, przy znacznych inwestycjach w związane z tym ulepszenia sfery publicznej.
Przebudowa terenu stwarza szansę na kontynuację tej regeneracji poprzez wkład czynnej pierzei portowej, z lepszymi wizualnymi i pieszymi połączeniami z centrum miasta.
Konkurs na projekt jest otwarty, ale nie ogranicza się do: architektów, projektantów, artystów, projektantów produktów i pokrewnych dyscyplin. …read more

Nowoczesna architektura : Wejście do hali sportowej Vasas Sports Hall / studio A4

Sunday, September 1st, 2019

Tamás Bujnovszky Zaprojektowana przez firmę A4 Studio propozycja zaprojektowania nowej fasady klubu sportowego Vasas w Budapeszcie, jednego z najstarszych i odnoszących największe sukcesy stowarzyszeń sportowych na Węgrzech, zdobyła nagrodę realistycznego snu w konkursie Trimo Architectural Awards.
Nowością projektowanej elewacji jest plastyczność sposobu prezentacji postaci sportowych.
Podstawowy system: wytłaczany panel laminowany ArtMe TRIMO.
Jego zewnętrzny wygląd zawiera jedną symulowaną złotą metalową powierzchnię (o różnych odcieniach złota), nawiązującą do poprzednich sportowych sukcesów klubu.
Więcej zdjęć i architektów. …read more

Architektura i nowoczesne budownictwo – Akwarium Batumi / Henning Larsen Architekci

Sunday, September 1st, 2019

Henning Larsen Architekci Henning Larsen Architekci z Danii zdobyli pierwszą nagrodę w zaproszonym konkursie na zaprojektowanie akwarium Batumi w Gruzji.
Zobacz więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Akwarium Batumi inspirowane jest charakterystycznymi kamykami plaży Batumi.
pozostałości po dynamicznych morzach nieustannie kształtują wybrzeże przez tysiąclecia.
Budynek będzie zlokalizowany w gruzińskim porcie Batumi i będzie wyróżniał się jako kultowa formacja skalna. …read more

Budownictwo wczoraj i dzis : Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Boundary Crossing Propozycja lokalu / Adrian Lo

Sunday, September 1st, 2019

Adrian Lo Architekt Adrian Lo podzielił się z nami swoją propozycją zawodów w konkursie na most graniczny w Hongkongu, Zhuhai i Makau.
Zobacz więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Tło wniosku HZMB jest bezprecedensowym ważnym strategicznym korytarzem drogowym, łączącym trzy regiony w Delcie Rzeki Perłowej w Chinach.
Trzy regiony to Hongkong, Zhuhai i Makao.
Zapewnia możliwości znaczącego rozwoju społecznego i gospodarczego w tych obszarach na nadchodzące dziesięciolecia. …read more