Posts Tagged ‘drzwi lewe czy prawe’

Zakres pracy sprężystej

Tuesday, September 17th, 2019

Zakres pracy sprężystej jest bardzo trudny do określenia; W modelu płyty z żebrami o przekroju zamkniętym obciążanym trzema siłami różnica między rzeczywistą wartością siły na granicy zakresu pracy sprężystej a wyliczoną dla stanu, gdy na dolnych krawędziach obciążonych żeber naprężenia osiągają granicę plastyczności 263 MN 1m2, jest znacznie mniejsza, inaczej niż w badanym przez Kloppela podobnym modelu obciążanym jedną siłą. Dowodzi to współpracy wszystkich żeber. Nawiązując do kryterium wymiarowania przyjętego dla projektu mostu przez Sawę, wyliczono ilorazy sił wywołujących ugięcia trwałe żeber równe Ich rozpiętości do sił wywołujących na krawędziach żeber naprężenia równe dopuszczalnym. Wartości te są nieco większe niż otrzymane z badań prowadzonych w związku z projektem mostu przez Sawę. Różnica pochodzi głównie stąd, że granice plastyczności materiału modeli są wyższe niż normowe, a zatem należałoby też odpowiednio zwiększyć naprężenia dopuszczalne. …read more

STANY GRANICZNE KONSTRUKCJI POSADOWIONYCH NA PALACH

Monday, September 16th, 2019

Przedstawia się analizę statyczną głowicy pali jako bryły nieodkształcalnej obciążanej siłami czynnymi oraz reakcjami pali. Rozwiązanie otrzymuje się według procedur metody przemieszczeń, która jest niezbędna przy automatyzacji obliczeń na EMC i która umożliwia analizę statyczną pali metodą parametrów początkowych. Rozwiązanie zawiera modyfikacje towarzyszące przy przejściach układu w stan graniczny. l. Wprowadzenie Analiza statyczna konstrukcji posadowionych na palach jest powiązana z analizą bryły nieodkształcalnej, którą jest głowica pali i analizą pręta na podłożu (sprężystym. …read more

SYSTEM ZAPLONOWY

Saturday, September 14th, 2019

SYSTEM ZAPŁONOWY Zapłon mieszanki paliwowej w silnikach gaźnikowych osiąga się przy pomocy iskry elektrycznej przeskakującej między elektrodami świecy zapłonowej wkręconej w głowicę cylindra. Mieszanka paliwowa, szczególnie w• stanie •sprężonym posiada dużą odporność elektryczną, a do wywołania przeskoku iskry potrzebny jest (przy pełnym odkryciu przepustnicy), lecz również przy dowolnych warunkach pracy i dowolnym ustawieniu <przepustnicy.< br=>Regulatory te nazywamy wielozakresowymi. Regulatory te pozwalają na bardziej ekonomiczne wykorzystanie Bilnika na niskich obrotach. Charakterystyczna cecha systemu zasilania silników wtryskowych polega na tym, że tworzenie się mieszanki zachodzi nie w specjalnym urządzeniu – gaźniku, lecz bezpośrednio w komorze sprężania cylindra lub w komorze wstępnej, do której pod dużym ciśnieniem, wtryskuje się paliwo po zassaniu i sprężeniu w cylindrze czystego powietrza. W silnikach wysokoprężnych paliwo nie zdąża wyparować l spala się w postaci drobnych kropelek. …read more

Waly korbowe ciagników

Wednesday, September 11th, 2019

Wały korbowe ciągników U-2 i SChTZ opierają się w bloku na łożyskach kulkowych, zaś w innych ciągnikach na łożyskach ślizgowych. ślizgowe łożyska główne posiadają wkładki i stalowe podkładki regulacyjnej . Koło zamachowe zamocowane na tylnym końcu wału korbowego wykonane jest jako masywny odlew żeliwny. Zadaniem koła zamachowego jest zmniejszanie nierównomierności obrotów wału korbowego. Najbardziej zużywają się górne pierścienie tłokowe, ponieważ bardziej od innych narażone są na działanie wysokich temperatur i ciśnień, a pracują przy słabszym smarowaniu. …read more

PODSTAWOWE CZESCI CIAGNIKÓW I SAMOCHODÓW

Tuesday, September 10th, 2019

PODSTAWOWE CZĘŚCI CIĄGNIKÓW I SAMOCHODÓW l ICH PRZEZNACZENIE Ogólny wygląd podstawowych części i zespołów oraz ich wzajemny układ na przykładzie ciągnika SChTZ-NATI. Najbardziej odpowiedzialną częścią ciągnika jest silnik , w którym energia cieplna otrzymana w wyniku spalania paliwa zmienia się na pracę mechaniczną – obrót wału korbowego. Ruch ciągnika po roli może być realizowany dzięki istnieniu zespołów jezdnych. Ciągnik SChTZ-NATI posiada gąsienicowy zespół jezdny . Do przekazywania obrotów wału korbowego na części prowadzące (zespoły jezdne) służy transmisja (mechanizm przeniesienia). …read more

TYPY SAMOCHODÓW STOSOWANE W ROLNICTWIE

Tuesday, September 10th, 2019

TYPY SAMOCHODÓW STOSOWANE W ROLNICTWIE W 1940 r; w rolnictwie radzieckim pracowało 228000 samochodów ciężarowych i znaczne ilości pojazdów osobowych. Większa ich część pracowała w MTS i kołchozach. Rozpatrując środki odbudowy i podniesienia rolnictwa w okresie powojennym, lutowe Plenum KC WKP(b) w 1947 roku zobowiązało: zaopatrzyć w 1947 roku MTS, sowchozy i kołchozy oraz organizacje zaopatrzeniowe Ministerstwa Zaopatrzenia w 40 000, a w 1948 roku 60 000 samochodów ciężarowych; zwiększyć wyposażenie MTS i sowchozów w samochody osobowe typu GAZ-67. Do Wielkiej Wojny Narodowej następujące samochody były podstawowymi typami stosowanymi w rolnictwie: 1. GAZ-AA i GAZ-MM – 1,5-tonowe, benzynowe samochody ciężarowe; silnik 40-50 KM; największa szybkość 70 . …read more

wladymirska fabryka ciagników

Tuesday, September 10th, 2019

Zbudowana w okresie Wielkiej Wojny Narodowej władymirska fabryka ciągników od 1945 r. produkuje zamiast kirowskiej fabryki w Leningradzie ciągniki typu U-2 10/20. Fabryka ta wspólnie -z naukowo-badawczym instytutem ciągnikowym opracowała konstrukcję ciągnika do uprawy międzyrzędowej z silnikiem wtryskowym o mocy 24 KM oraz konstrukcję ciągnika na kołach ogumio nych WTZ U-2. W opracowaniu jest także konstrukcja ciągników małej mocy do 12 KM na. kołach ogumionych. …read more

Ciagniki typu SChTZ- NATI

Monday, September 9th, 2019

Od roku 1937 na produkcję ciągników gąsienicowych przeszły również stalingradzka i charkówska fabryka ciągników. Rozpoczęły one produkcję ciągników gąsięnicowych SChTZ-NATI ; silnikiem naftowym o mocy 52 KM oraz gazogeneratorowych (fabryka charkowska) ChTZ-T-2G z silnikiem o mocy 45 KM, pracujących na najtańszym paliwie pochodzenia lokalnego (klocki drewniane, torf itp. ). Ciągniki typu SChTZ- NATI są produkowane również w obecnych czasach przez fabryki ciągnikowe zbudowane w czasie Wielkiej Wojny Narodowej. Poczynając od 1938 r. …read more

Przebieg samooczyszczania scieków

Monday, September 9th, 2019

Przebieg samooczyszczania ścieków wpuszczonych do rzeki zależy między innymi od koncentracji ścieków i stopnia rozcieńczenia. Przy dużej zawartości związków organicznych w ściekach już rozcieńczonych tlen w krótkim czasie zostaje wyczerpany i następuje powolny rozkład anaerobowy przez bakterie beztlenowe, które potrzebny dla siebie tlen czerpią z rozkładu związków organicznych. Zawartość związków organicznych można określić za pomocą traktowania określonej ilości wody roztworem KMn04 o określonym stężeniu. Zużycie KMn04 dla wody czystej wynosi 12 mg/l. Ze względu na małą dokładność tej metody, utlenialność ścieków (ChZT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu) oznacza się za pomocą K2Cr207 (dwuchromian potasu); jeszcze lepsze wyniki daje KJ03 (jodan potasu) . …read more

Orientacyjne wartosci wspólczynników

Sunday, September 8th, 2019

Orientacyjne wartości współczynników wynoszą kI = 0,1, k2 = 0,2 jednak w odbiornikach płytkich, o znacznej prędkości przepływu, k2, a szczególnie kI – przyjmują większe wartości. Najdogodniej przeprowadzić obliczenie na podstawie wykresu Faira (1939), opartego na pracach Streetera . Poza wyżej podanymi oznaczeniami wykres Faira zawiera: f – współczynnik samooczyszczania , Dc- największy niedobór tlenu w rzece, Di – niedobór tlenu w punkcie zwrotnym, S – pełne nasycenie wody tlenem, t – czas przepływu, dn. Aby otrzymać wartości f dla innych temperatur a także wartości t należy zastosować współczynniki. Określenie przebiegu linii braku tlenu metodą Faira polega na oznaczeniu trzech punktów: – Punktu wyjściowego Da oznaczającego brak tlenu w wodzie odbiornika na wysokości wylotu kolektora. …read more