Posts Tagged ‘ile kosztuje tapetowanie’

Modele płyt z żebrami o przekroju otwartym

Tuesday, September 17th, 2019

Badano modele płyt z żebrami o przekroju otwartym oraz jeden model z żebrami o przekroju zamkniętym, wykonane z blach stalowych w skali 1 : 2. Granica plastyczności stwierdzona na próbkach wynosiła dla blachy o grubości 7 mm 250, a dla blachy o grubości 3 mm 263 MN 1m2. Model I o wymiarach 4,00 2,40 m był podobny do badanego w związku z projektem mostu przez Sawę w Belgradzie. Na jego długości mieści się 5 przęseł płyty z żebrami o przekroju otwartym z płaskowników o grubości 7 mm .Szerokość dobrana została tak, aby mieściły się w niej z pewnym zapasem 3 koła samochodu w skali modelu. Boczne ograniczenie stanowiły sztywniejsze od normalnych żebra skrajne. …read more

Sily bierne

Monday, September 16th, 2019

Siły bierne, które wypadły z gry pozostają niezmienione i ustalają się na poziomie przy dalszym zwiększeniu obciążenia. Należy je wówczas traktować jako obciążenie czynne o wartości stałej. Opisana tu procedura umożliwia względnie łatwo śledzić eliminowanie ze wzrostu dalszych sił biernych aż do uzyskania stanu uważanego za graniczny. W przypadku szczególnym, gdy przemieszczenia fundamentów osiągneły wartość s+, graniczną z uwagi na eksploatację obiektu, wówczas poziom vk wyznacza poszukiwane obciążenie graniczne i może służyć do określenia współczynnika bezpieczeństwa tej konstrukcji z uwagi na sztywność palowania.
ASPEKTY STATYCZNE I KONSTRUKCYJNE STOSOWANIA LEKKIEGO BETONU W MOSTOWNICTWIE Omówiono techniczne możliwości stosowania lekkiego betonu w mostownictwie. Oszacowano efekty statyczno-wytrzymałościowe oraz omówiono problemy związane ze sztywnością ustrojów wykonanych w całości z lekkiego betonu. …read more

Most graniczny przez Olzę w Cieszynie

Monday, September 16th, 2019

Pierwszym większym obiektem z lekkiego betonu jest most graniczny przez Olzę w Cieszynie. Jest to trzyprzęsłowa monolityczna płyta sprężona z betonu agloporytowego na kruszywie z Zakładu w Knurewie. Budowę zakończono w roku 1973. Ze względu na rodzaj materiału oraz znaczną smukłość ustroju nośnego wykonano szczegółowe badania odbiorcze . W zaawansowanym stadium projektowania znajdują się dwa dalsze duże obiekty tego typu. …read more

Redukcja sił wewnętrznych w konstrukcjach sprężonych

Monday, September 16th, 2019

Redukcja sił wewnętrznych w konstrukcjach sprężonych jest związana z pojęciem rozpiętości granicznej w belkach o stałym momencie bezwładności lub pojęciem uogólnionego momentu granicznego od cię- żaru własnego w belkach o momencie bezwładności zmiennym na długości Wiadomo, że w konstrukcjach sprężonych, których rozpiętości są mniejsze od rozpiętości granicznych lub momenty są mniejsze od uogólnionych momentów granicznych obciążenie ciężarem własnym jest, przenoszone przez zwiększone mimośrody kabli. Zmniejszenie ciężaru własnego, powodujące redukcję momentów, nie wpływa więc tutaj na wymiary i zbrojenie przekroju. Rozpiętość graniczna zależy jednak od stosunku sumy momentów od dodatkowego obciążenia stałego i obciążenia użytkowego do momentu od ciężaru własnego. Zmniejszenie ciężaru własnego powoduje zwiększenie tej rozpiętości. Rozpiętość graniczna w mostach drogowych z betonu zwykłego w stosowanych przekrojach, kształtuje się w granicach: 15 -20 m dla ustrojów wolno podpartych i 25 – 35 m dla ustrojów ciągłych z uwzględnieniem transformacji trasy kabla. …read more

Zmniejszenie obciążeń

Monday, September 16th, 2019

Poniżej rozpiętości granicznych lub uogólnionych momentów granicznych wyznaczonych dla betonu lekkiego, korzyści uzyskane przez zastosowanie betonu lekkiego są wprost proporcjonalne do zmniejszenia ciężaru własnego. Zmniejszenie obciążeń działających na rusztowania mostowe lub zmniejszenie ciężaru elementów prefabrykowanych może wynikać ze zmniejszenia ciężaru konstrukcji lub z ewentualnego zmniejszenia wymiarów konstrukcji, co wiąże się z omówioną wcześniej sprawą wymiarowania konstrukcji nośnych. O ważności tego problemu nie trzeba szerzej mówić. Wystarczy stwierdzić, że np. sprzęt służący. …read more

Zastosowanie badań i działań wdrożeniowych

Sunday, September 15th, 2019

Zastosowanie badań i działań wdrożeniowych w zakresie lekkiego betonu konstrukcyjnego jest różne w różnych krajach. W naszym kraju dzięki pracom prowadzonym w Politechnice Śląskiej w latach 1967 -1971 stworzono niezbędne wyprzedzenie badawcze w stosunku do działań wdrożeniowych. Beton lekki jest produkowany z kruszyw sztucznych mających porowatą strukturę wewnętrzną ale zwartą powierzchnię ziaren. Kruszywa te pozwalają uzyskiwać przydatne do sprężania marki betonu o Rw 35 MN 1m2 dla ciężaru objętościowego 15 -18 kN 1m3. Spośród wielu gatunków kruszyw lekkich najszersze zastosowanie znalazło kruszywo keramzytowe uzyskiwane wypalaniem łatwo topliwych naturalnych surowców ilastych oraz – korzystniejsze pod względem cech mechanicznych – kruszywo łupkoporytowe będące rezultatem spiekania łupków przywęglowych. …read more

Nowoczesna architektura : Ocean Imagination / Unsangdong Architekci

Thursday, September 5th, 2019

Unsangdong Architects Ostatnio udostępniliśmy Unsangdong Architects.
Life & Power Press Cultural Topography, ciekawy projekt łączący elementy programistyczne z wyrazistą estetyką.
Architekci właśnie podzielili się swoją propozycją do pawilonu tematycznego Yeosu 2012, zatytułowanego Ocean Imagination , który otrzymał wyróżnienie (sprawdź inne propozycje, które wcześniej były tu prezentowane).
Propozycja to przyciągająca wzrok propozycja łącząca naturę i wyobraźnię w celu stworzenia najlepszego wykorzystania nieskończonej możliwości natury .
Więcej zdjęć i więcej informacji o konkursie po przerwie. …read more

Budownictwo wczoraj i dzis : AD Round Up: Miscellaneous Część II

Wednesday, September 4th, 2019

Od czasu do czasu przedstawiamy artykuł, który nie pasuje do żadnej z naszych najpopularniejszych kategorii.
Jak domy stworzone wyłącznie dla psów lub wieża zbudowana z 850 cegiełek cukru.
Sprawdź nasz drugi wybór różnorodnej architektury po przerwie.
Domy dla psów Mają być najlepszym przyjacielem człowieka, więc dlaczego nie dać im domu.
Co roku branża zwierząt domowych rozwija się, czy może to być nowa dziedzina dla architektów. …read more

Architektura 21szego wieku : FRED & FRED kolorowy fotograficzny moduł optyczny do Galerii Serpentine Pavilion

Tuesday, September 3rd, 2019

PICT.
przez FRED & FRED.
-.
Morgan Le Guen W 10.
rocznicę programu pawilonowego i 40. …read more

Nowoczesna architektura : BOXEL / Studenci Detmoldera Schule

Monday, September 2nd, 2019

Dirk Schelpmeier, Marcus Brehm Eksperymentalny pawilon BOXEL został zaprojektowany i zrealizowany przez studentów wydziału architektury podczas ostatniego letniego semestru na terenie kampusu Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Detmold.
Ekspresyjny projekt Henri Schweynocha, któremu udało się zaimprowizować konkurencję, tworzy hojną scenografię do prezentacji, koncertów, wydarzeń i zgromadzeń na terenie kampusu.
Więcej zdjęć i informacji po przerwie.
W ramach kursu projektowania cyfrowego, kierowanego przez prof.
Marco Hemmerlinga, studenci nie tylko zostali poproszeni o zaprojektowanie letniego pawilonu, ale także zaprojektowali i zrealizowali projekt jako makietę w skali 1: 1, wykorzystując cyfrowe narzędzia do projektowania i wytwarzania. …read more