Posts Tagged ‘olx golden retriever’

Schemat pracy najprostszego gaznika

Friday, September 13th, 2019

Schemat pracy najprostszego gaźnika. Paliwo ze zbiornika poprzez filtr-osadnik przechodzi do komory pływakowej . Dzięki istnieniu pływaka i zaworu iglicowego, utrzymywany jest stały poziom paliwa w komorze pływakowej. Po wypływie części paliwa przez otwór wylotowy , pływak opuszcza się wraz z zaworem iglicowym i paliwo ze zbiornika dopływa do komory pływakowej. Większa ilość paliwa niż potrzeba do uzupełnienia określonego poziomu nie może dopływać do komory pływakowej, ponieważ pływak unosząc się zakryje otwór wlotowy przy pomocy zaworu iglicowego i dopływ paliwa zostanie przerwany. …read more

Mieszanka o takiej proporcji nazywa sie mieszanka normalna

Friday, September 13th, 2019

Według obliczeń teoretycznych dla pełnego spalania paliwa należy mieć 15 kg powietrza na każdy kilogram paliwa, przy czym para paliwa powinna być dokładnie i równomiernie zmieszana z powietrzem. Mieszanka o takiej proporcji nazywa się mieszanką normalną. Równomierne zmieszanie paliwa z powietrzem jest absolutnie niemożliwe przy mieszance normalnej, gdyż w niektórych jej częściach zaistniałby niedomiar powietrza i pełne spalenie nie zostałoby zrealizowane; pociąga to za sobą nadmierne zużycie paliwa i tworzenie się nagaru. Aby zapobiec temu, przygotowuje się mieszankę z nieco większą ilością powietrza niż wynika to z obliczeń teoretycznych, a mianowicie na każdy kilogram paliwa daje się 16–17 kg powietrza. Mieszanka taka zapewnia pełne spalenie całego paliwa i nazywa się mieszanką ekonomiczną, Przy większej ilości powietrza (niedomiarze paliwa) otrzymujemy mieszankę ubogą, W tym wypadku odległości między cząstkami paliwa są znacznie większe od normalnych i palenie odbywa się powoli. …read more

MECHANIZMY, ZESPOLY SILNIKA I ICH PRZEZNACZENIE

Wednesday, September 11th, 2019

MECHANIZMY, ZESPOŁY SILNIKA I ICH PRZEZNACZENIE Dla realizacji opisanego wyżej procesu pracy w silnikach spalinowych istnieją następujące podstawowe mechanizmy i zespoły: 1. Mechanizm korbowodowy realizujący obrót wału korbowego przy roboczym suwie tłoka i ruch tłoków przy suwach pomocniczych. 2. Mechanizm rozrządczy otwierający i zamykający zawory dla zassania mieszanki paliwowej lub powietrza (we wtryskowych) i wydechu gazów spalinowych. 3. …read more

Temperatura i cisnienie gazów w cylindrach

Wednesday, September 11th, 2019

Temperatura i ciśnienie gazów w cylindrach znacznie się podwyższa, co może wywołać awarię (przepalenie dna tłoka, opalenie zaworów, oberwanie korbowodów itp. ). Aby uniknąć omawianego zjawiska i podwyższyć nieco stopień sprężania w silnikach naftowych stosuje się wtrysk wody do cylindrów. Drugi suw (ruch/ tłoka do góry) to suw sprężania. Po skończeniu zasysania mieszanki paliwowej, zawór ssący zostaje zamknięty i wskutek ruchu tłoka do góry następuje sprężenie mieszanki paliwowej. …read more

Schemat pracy czterocylindrowego silnika

Wednesday, September 11th, 2019

W silnikach samochodowo-ciągnikowych stosuje się normalnie nie jeden; lecz kilka cylindrów, w których robocze procesy (suwy) realizuje się na przemian i dzięki temu oraz dzięki istnieniu koła zamachowego silnik pracuje bardziej równomiernie. Najbardziej są rozpowszechnione w ciągnikach silniki czterocylindrowe, a w samochodach cztero- i sześciocylindrowe. Schemat pracy czterocylindrowego silnika z następującą kolejnością suwów roboczych: po pierwszym cylindrze – trzeci, a następnie – czwarty i drugi. Powyższy porządek pracy cylindrów (1 – 3 – 4 – 2) stosuje się we wszystkich silnikach ciągnikowych. Silniki pracujące według opisanego powyżej schematu nazywają się gaźnikowymi, a urządzenia, w którym przygotowuje się mieszankę paliwową – gaźnikiem. …read more

Schemat pracy czterosuwowego silnika gaznikowego .

Tuesday, September 10th, 2019

Schemat pracy czterosuwowego silnika gaźnikowego . Suw pierwszy (ruch tłoka do dołu) jest suwem ssania. Na skutek ruchu tłoka do dołu tworzy się w cylindrze podciśnienie i przez otwór wlotowy zostaje zassana do wewnątrz cylindra mieszanka paliwowa. Zawór ssący, zakrywający otwór wlotowy jest przy tym podniesiony. Do połączenia maszyn i narzędzi rolniczych- z ciągnikiem służy hak zaczepowy . …read more

zapotrzebowania tlenu w procesie samooczyszczania sie scieków

Monday, September 9th, 2019

Zawartość tlenu w wodach czystych, przy pełnym nasyceniu, zależy od temperatury . Zawartość tlenu w wodzie destylowanej przy pełnym nasyceniu i ciśnieniu powietrza 760 mm Hg BZTs ścieków przemysłowych waha się w szerokich granicach. BZTs można wyrazić w g/M dn, np. dla ścieków o znacznej koncentracji, których BZT5 = 400 mg/l, przy odprowadzaniu 125 l ścieków od mieszkańca i na dobę otrzymamy: 400 X 125 = 50 000 mg/M dn (59 g/M dn), a ścieków oczyszczonych mechanicznie (wstępnie): 50 X 700/f} = 35 g/M dn. Woda nasyca się -tlenem wskutek fotosyntezy oraz zetknięcia się z powietrzem. …read more

Zawiesiny opadajace oznacza sie objetosciowo w sedymentacyjnych lejach Imhoffa

Sunday, September 8th, 2019

Zawiesiny opadające oznacza się objętościowo w sedymentacyjnych lejach Imhoffa. Są to stożkowe naczynia szklane o wys. 40 cm i objętości 1 L. Z jednego-litra ścieków bytowo-gospodarczych opada w ciągu dwóch godzin 3-9 m osadu. Temperatura, ścieków (zazwyczaj w granicach 9-20 C) przyśpiesza proces rozkładu zanieczyszczeń w odbiorniku, wpływa zatem na najbliższy odcinek rzeki poniżej wylotu kanału. …read more

Przeróbka i wykorzystanie osadów

Saturday, September 7th, 2019

Przeróbka i wykorzystanie osadów Świeży nieprzefermentowany osad zawiera około 960f0 wody, ma charakter gęstego płynu o wstrętnym zapachu i jest substancją trudno wysychającą ze względu na zawartość koloidów organicznych, tłuszczu i mydła (przesuszony tworzy zwarte bryły). Osad świeży jest niebezpieczny, ponieważ zawierać może jaja pasożytów przewodu pokarmowego (helmintów), może zawierać bakterie chorobotwórcze bądź też ich zarodki oraz nasiona chwastów. Osad z komór fermentacyjnych zawiera ok. 80°/1) wody, ma czarną barwę i zapach smolisto-gumowy. Wysuszenie tego osadu jest znacznie łatwiejsze niż osadu świeżego, nieprzefermentowanego. …read more

BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE W SRODOWISKU SZTUCZNYM

Friday, September 6th, 2019

BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE W ŚRODOWISKU SZTUCZNYM 5. 5. 1. Sposoby biologicznego oczyszczania ścieków Ścieki po wstępnym oczyszczeniu zawierają jeszcze zanieczyszczenia koloidalne i rozpuszczone . Ścieki takie łatwo gniją, cuchną, a odprowadzone do wód powierzchniowych, w przypadku niedostatecznego rozcieńczenia, zanieczyszczają te wody i wskutek procesów redukcyjnych działają szkodliwie na odbiornik, m. …read more