Posts Tagged ‘wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna’

Schemat pracy najprostszego gaznika

Friday, September 13th, 2019

Schemat pracy najprostszego gaźnika. Paliwo ze zbiornika poprzez filtr-osadnik przechodzi do komory pływakowej . Dzięki istnieniu pływaka i zaworu iglicowego, utrzymywany jest stały poziom paliwa w komorze pływakowej. Po wypływie części paliwa przez otwór wylotowy , pływak opuszcza się wraz z zaworem iglicowym i paliwo ze zbiornika dopływa do komory pływakowej. Większa ilość paliwa niż potrzeba do uzupełnienia określonego poziomu nie może dopływać do komory pływakowej, ponieważ pływak unosząc się zakryje otwór wlotowy przy pomocy zaworu iglicowego i dopływ paliwa zostanie przerwany. …read more

Mieszanka o takiej proporcji nazywa sie mieszanka normalna

Friday, September 13th, 2019

Według obliczeń teoretycznych dla pełnego spalania paliwa należy mieć 15 kg powietrza na każdy kilogram paliwa, przy czym para paliwa powinna być dokładnie i równomiernie zmieszana z powietrzem. Mieszanka o takiej proporcji nazywa się mieszanką normalną. Równomierne zmieszanie paliwa z powietrzem jest absolutnie niemożliwe przy mieszance normalnej, gdyż w niektórych jej częściach zaistniałby niedomiar powietrza i pełne spalenie nie zostałoby zrealizowane; pociąga to za sobą nadmierne zużycie paliwa i tworzenie się nagaru. Aby zapobiec temu, przygotowuje się mieszankę z nieco większą ilością powietrza niż wynika to z obliczeń teoretycznych, a mianowicie na każdy kilogram paliwa daje się 16–17 kg powietrza. Mieszanka taka zapewnia pełne spalenie całego paliwa i nazywa się mieszanką ekonomiczną, Przy większej ilości powietrza (niedomiarze paliwa) otrzymujemy mieszankę ubogą, W tym wypadku odległości między cząstkami paliwa są znacznie większe od normalnych i palenie odbywa się powoli. …read more

MECHANIZMY, ZESPOLY SILNIKA I ICH PRZEZNACZENIE

Wednesday, September 11th, 2019

MECHANIZMY, ZESPOŁY SILNIKA I ICH PRZEZNACZENIE Dla realizacji opisanego wyżej procesu pracy w silnikach spalinowych istnieją następujące podstawowe mechanizmy i zespoły: 1. Mechanizm korbowodowy realizujący obrót wału korbowego przy roboczym suwie tłoka i ruch tłoków przy suwach pomocniczych. 2. Mechanizm rozrządczy otwierający i zamykający zawory dla zassania mieszanki paliwowej lub powietrza (we wtryskowych) i wydechu gazów spalinowych. 3. …read more

Temperatura i cisnienie gazów w cylindrach

Wednesday, September 11th, 2019

Temperatura i ciśnienie gazów w cylindrach znacznie się podwyższa, co może wywołać awarię (przepalenie dna tłoka, opalenie zaworów, oberwanie korbowodów itp. ). Aby uniknąć omawianego zjawiska i podwyższyć nieco stopień sprężania w silnikach naftowych stosuje się wtrysk wody do cylindrów. Drugi suw (ruch/ tłoka do góry) to suw sprężania. Po skończeniu zasysania mieszanki paliwowej, zawór ssący zostaje zamknięty i wskutek ruchu tłoka do góry następuje sprężenie mieszanki paliwowej. …read more

Schemat pracy czterocylindrowego silnika

Wednesday, September 11th, 2019

W silnikach samochodowo-ciągnikowych stosuje się normalnie nie jeden; lecz kilka cylindrów, w których robocze procesy (suwy) realizuje się na przemian i dzięki temu oraz dzięki istnieniu koła zamachowego silnik pracuje bardziej równomiernie. Najbardziej są rozpowszechnione w ciągnikach silniki czterocylindrowe, a w samochodach cztero- i sześciocylindrowe. Schemat pracy czterocylindrowego silnika z następującą kolejnością suwów roboczych: po pierwszym cylindrze – trzeci, a następnie – czwarty i drugi. Powyższy porządek pracy cylindrów (1 – 3 – 4 – 2) stosuje się we wszystkich silnikach ciągnikowych. Silniki pracujące według opisanego powyżej schematu nazywają się gaźnikowymi, a urządzenia, w którym przygotowuje się mieszankę paliwową – gaźnikiem. …read more

Schemat pracy czterosuwowego silnika gaznikowego .

Tuesday, September 10th, 2019

Schemat pracy czterosuwowego silnika gaźnikowego . Suw pierwszy (ruch tłoka do dołu) jest suwem ssania. Na skutek ruchu tłoka do dołu tworzy się w cylindrze podciśnienie i przez otwór wlotowy zostaje zassana do wewnątrz cylindra mieszanka paliwowa. Zawór ssący, zakrywający otwór wlotowy jest przy tym podniesiony. Do połączenia maszyn i narzędzi rolniczych- z ciągnikiem służy hak zaczepowy . …read more

Przebieg samooczyszczania scieków

Monday, September 9th, 2019

Przebieg samooczyszczania ścieków wpuszczonych do rzeki zależy między innymi od koncentracji ścieków i stopnia rozcieńczenia. Przy dużej zawartości związków organicznych w ściekach już rozcieńczonych tlen w krótkim czasie zostaje wyczerpany i następuje powolny rozkład anaerobowy przez bakterie beztlenowe, które potrzebny dla siebie tlen czerpią z rozkładu związków organicznych. Zawartość związków organicznych można określić za pomocą traktowania określonej ilości wody roztworem KMn04 o określonym stężeniu. Zużycie KMn04 dla wody czystej wynosi 12 mg/l. Ze względu na małą dokładność tej metody, utlenialność ścieków (ChZT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu) oznacza się za pomocą K2Cr207 (dwuchromian potasu); jeszcze lepsze wyniki daje KJ03 (jodan potasu) . …read more

Przeróbka osadu na skale przemyslowa za pomoca prasowania lub odwirowywania

Thursday, September 5th, 2019

W pierwszym roku użytkowania nawożenie osadem ustępuje obornikowi, natomiast w następnych latach uzyskuje się lepsze wyniki. W państwowych gospodarstwach rolnych pod Wrocławiem uzyskiwano dobre wyniki przy stosowaniu do nawożenia łąk dawki osadu równej 150 q/ha. Łąki i pastwiska należy nawozić osadem co 3-5 lat, a: uprawy warzywnicze co 1-2 lata, zależnie od rodzaju gleby i miejscowych warunków, np. na glebach lekkich można nawozić częściej. Osad przefermentowany cechuje wysoka wartość nawozowa. …read more

Architektura i nowoczesne budownictwo – ADEPT wygrywa konkurs Biblioteki Dalarna

Wednesday, September 4th, 2019

ADEPT Architekci Sou Fujimoto Duńscy architekci ADEPT Architekci, wraz z imponującą grupą współpracowników, zostali wyróżnieni I nagrodą w konkursie na bibliotekę Dalarna w Szwecji.
Zespół obejmuje Sou Fujimoto (Japonia, zobacz wszystkie jego projekty, które wcześniej pojawiły się w AD), Topotek1 (Niemcy), Ramb.
Ll A / S (Dania) i Bosch & Fjord (Dania).
Nowa biblioteka, umieszczona centralnie w kampusie uniwersyteckim Dalarna, jest zorganizowana jako.
Spirala wiedzy. …read more

Architektura 21szego wieku : FRED & FRED kolorowy fotograficzny moduł optyczny do Galerii Serpentine Pavilion

Tuesday, September 3rd, 2019

PICT.
przez FRED & FRED.
-.
Morgan Le Guen W 10.
rocznicę programu pawilonowego i 40. …read more