Posts Tagged ‘wiatrołap w domu jednorodzinnym’

Schemat pracy najprostszego gaznika

Friday, November 16th, 2018

Schemat pracy najprostszego gaźnika. Paliwo ze zbiornika poprzez filtr-osadnik przechodzi do komory pływakowej . Dzięki istnieniu pływaka i zaworu iglicowego, utrzymywany jest stały poziom paliwa w komorze pływakowej. Po wypływie części paliwa przez otwór wylotowy , pływak opuszcza się wraz z zaworem iglicowym i paliwo ze zbiornika dopływa do komory pływakowej. Większa ilość paliwa niż potrzeba do uzupełnienia określonego poziomu nie może dopływać do komory pływakowej, ponieważ pływak unosząc się zakryje otwór wlotowy przy pomocy zaworu iglicowego i dopływ paliwa zostanie przerwany. …read more

Mieszanka o takiej proporcji nazywa sie mieszanka normalna

Friday, November 16th, 2018

Według obliczeń teoretycznych dla pełnego spalania paliwa należy mieć 15 kg powietrza na każdy kilogram paliwa, przy czym para paliwa powinna być dokładnie i równomiernie zmieszana z powietrzem. Mieszanka o takiej proporcji nazywa się mieszanką normalną. Równomierne zmieszanie paliwa z powietrzem jest absolutnie niemożliwe przy mieszance normalnej, gdyż w niektórych jej częściach zaistniałby niedomiar powietrza i pełne spalenie nie zostałoby zrealizowane; pociąga to za sobą nadmierne zużycie paliwa i tworzenie się nagaru. Aby zapobiec temu, przygotowuje się mieszankę z nieco większą ilością powietrza niż wynika to z obliczeń teoretycznych, a mianowicie na każdy kilogram paliwa daje się 16–17 kg powietrza. Mieszanka taka zapewnia pełne spalenie całego paliwa i nazywa się mieszanką ekonomiczną, Przy większej ilości powietrza (niedomiarze paliwa) otrzymujemy mieszankę ubogą, W tym wypadku odległości między cząstkami paliwa są znacznie większe od normalnych i palenie odbywa się powoli. …read more

MECHANIZMY, ZESPOLY SILNIKA I ICH PRZEZNACZENIE

Wednesday, November 14th, 2018

MECHANIZMY, ZESPOŁY SILNIKA I ICH PRZEZNACZENIE Dla realizacji opisanego wyżej procesu pracy w silnikach spalinowych istnieją następujące podstawowe mechanizmy i zespoły: 1. Mechanizm korbowodowy realizujący obrót wału korbowego przy roboczym suwie tłoka i ruch tłoków przy suwach pomocniczych. 2. Mechanizm rozrządczy otwierający i zamykający zawory dla zassania mieszanki paliwowej lub powietrza (we wtryskowych) i wydechu gazów spalinowych. 3. …read more

Temperatura i cisnienie gazów w cylindrach

Wednesday, November 14th, 2018

Temperatura i ciśnienie gazów w cylindrach znacznie się podwyższa, co może wywołać awarię (przepalenie dna tłoka, opalenie zaworów, oberwanie korbowodów itp. ). Aby uniknąć omawianego zjawiska i podwyższyć nieco stopień sprężania w silnikach naftowych stosuje się wtrysk wody do cylindrów. Drugi suw (ruch/ tłoka do góry) to suw sprężania. Po skończeniu zasysania mieszanki paliwowej, zawór ssący zostaje zamknięty i wskutek ruchu tłoka do góry następuje sprężenie mieszanki paliwowej. …read more