Posts Tagged ‘wiatrołap w domu jednorodzinnym’

Schemat pracy najprostszego gaznika

Friday, September 13th, 2019

Schemat pracy najprostszego gaźnika. Paliwo ze zbiornika poprzez filtr-osadnik przechodzi do komory pływakowej . Dzięki istnieniu pływaka i zaworu iglicowego, utrzymywany jest stały poziom paliwa w komorze pływakowej. Po wypływie części paliwa przez otwór wylotowy , pływak opuszcza się wraz z zaworem iglicowym i paliwo ze zbiornika dopływa do komory pływakowej. Większa ilość paliwa niż potrzeba do uzupełnienia określonego poziomu nie może dopływać do komory pływakowej, ponieważ pływak unosząc się zakryje otwór wlotowy przy pomocy zaworu iglicowego i dopływ paliwa zostanie przerwany. …read more

Mieszanka o takiej proporcji nazywa sie mieszanka normalna

Friday, September 13th, 2019

Według obliczeń teoretycznych dla pełnego spalania paliwa należy mieć 15 kg powietrza na każdy kilogram paliwa, przy czym para paliwa powinna być dokładnie i równomiernie zmieszana z powietrzem. Mieszanka o takiej proporcji nazywa się mieszanką normalną. Równomierne zmieszanie paliwa z powietrzem jest absolutnie niemożliwe przy mieszance normalnej, gdyż w niektórych jej częściach zaistniałby niedomiar powietrza i pełne spalenie nie zostałoby zrealizowane; pociąga to za sobą nadmierne zużycie paliwa i tworzenie się nagaru. Aby zapobiec temu, przygotowuje się mieszankę z nieco większą ilością powietrza niż wynika to z obliczeń teoretycznych, a mianowicie na każdy kilogram paliwa daje się 16–17 kg powietrza. Mieszanka taka zapewnia pełne spalenie całego paliwa i nazywa się mieszanką ekonomiczną, Przy większej ilości powietrza (niedomiarze paliwa) otrzymujemy mieszankę ubogą, W tym wypadku odległości między cząstkami paliwa są znacznie większe od normalnych i palenie odbywa się powoli. …read more

MECHANIZMY, ZESPOLY SILNIKA I ICH PRZEZNACZENIE

Wednesday, September 11th, 2019

MECHANIZMY, ZESPOŁY SILNIKA I ICH PRZEZNACZENIE Dla realizacji opisanego wyżej procesu pracy w silnikach spalinowych istnieją następujące podstawowe mechanizmy i zespoły: 1. Mechanizm korbowodowy realizujący obrót wału korbowego przy roboczym suwie tłoka i ruch tłoków przy suwach pomocniczych. 2. Mechanizm rozrządczy otwierający i zamykający zawory dla zassania mieszanki paliwowej lub powietrza (we wtryskowych) i wydechu gazów spalinowych. 3. …read more

Temperatura i cisnienie gazów w cylindrach

Wednesday, September 11th, 2019

Temperatura i ciśnienie gazów w cylindrach znacznie się podwyższa, co może wywołać awarię (przepalenie dna tłoka, opalenie zaworów, oberwanie korbowodów itp. ). Aby uniknąć omawianego zjawiska i podwyższyć nieco stopień sprężania w silnikach naftowych stosuje się wtrysk wody do cylindrów. Drugi suw (ruch/ tłoka do góry) to suw sprężania. Po skończeniu zasysania mieszanki paliwowej, zawór ssący zostaje zamknięty i wskutek ruchu tłoka do góry następuje sprężenie mieszanki paliwowej. …read more

Schemat pracy czterocylindrowego silnika

Wednesday, September 11th, 2019

W silnikach samochodowo-ciągnikowych stosuje się normalnie nie jeden; lecz kilka cylindrów, w których robocze procesy (suwy) realizuje się na przemian i dzięki temu oraz dzięki istnieniu koła zamachowego silnik pracuje bardziej równomiernie. Najbardziej są rozpowszechnione w ciągnikach silniki czterocylindrowe, a w samochodach cztero- i sześciocylindrowe. Schemat pracy czterocylindrowego silnika z następującą kolejnością suwów roboczych: po pierwszym cylindrze – trzeci, a następnie – czwarty i drugi. Powyższy porządek pracy cylindrów (1 – 3 – 4 – 2) stosuje się we wszystkich silnikach ciągnikowych. Silniki pracujące według opisanego powyżej schematu nazywają się gaźnikowymi, a urządzenia, w którym przygotowuje się mieszankę paliwową – gaźnikiem. …read more

Schemat pracy czterosuwowego silnika gaznikowego .

Tuesday, September 10th, 2019

Schemat pracy czterosuwowego silnika gaźnikowego . Suw pierwszy (ruch tłoka do dołu) jest suwem ssania. Na skutek ruchu tłoka do dołu tworzy się w cylindrze podciśnienie i przez otwór wlotowy zostaje zassana do wewnątrz cylindra mieszanka paliwowa. Zawór ssący, zakrywający otwór wlotowy jest przy tym podniesiony. Do połączenia maszyn i narzędzi rolniczych- z ciągnikiem służy hak zaczepowy . …read more

Laguny naturalne zakladac nalezy w zaglebieniach terenowych

Friday, September 6th, 2019

Laguny naturalne zakładać należy w zagłębieniach terenowych; laguny sztuczne – zazwyczaj drenowane, o przekroju trapezowym, skarpach 1 :1,5. Laguny stosuje się jako urządzenia prowizoryczne, szczególnie gdy przewiduje się wprowadzenie sztucznych metod przeróbki osadów . Składowiska wysuszonego osadu należy zakładać na terenie zdrenowanym, pokrytym żwirem. Z osadów tworzy się pryzmy do 1,5 m wysokie z zachowaniem odpowiednich odstępów. Następnie osady 2-3 razy do roku przewozi się w celu wykorzystania na użytkach rolnych. …read more

BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE W SRODOWISKU SZTUCZNYM

Friday, September 6th, 2019

BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE W ŚRODOWISKU SZTUCZNYM 5. 5. 1. Sposoby biologicznego oczyszczania ścieków Ścieki po wstępnym oczyszczeniu zawierają jeszcze zanieczyszczenia koloidalne i rozpuszczone . Ścieki takie łatwo gniją, cuchną, a odprowadzone do wód powierzchniowych, w przypadku niedostatecznego rozcieńczenia, zanieczyszczają te wody i wskutek procesów redukcyjnych działają szkodliwie na odbiornik, m. …read more

Budownictwo i architektura : Kabiny spiralne / Vazio S / A

Thursday, September 5th, 2019

Dzięki uprzejmości Vazio S / A Tego lata firma V & A zamówiła siedmiu architektów na czele eksperymentalnego projektu, aby stworzyć swoje pierwsze zbudowane struktury w Wielkiej Brytanii (patrz struktura Rintala Eggertsson Architekci tutaj).
Budowle są instalowane w wielu miejscach w krajobrazie Muzeum i zaprojektowane są jako wciągające przestrzenie.
miejsca zarówno spotkania, jak i refleksji.
gdzie odwiedzający mogą uciec od chaosu codzienności i bezpośrednio doświadczyć architektury z pierwszej ręki.
19 architektów zostało zaproszonych do składania propozycji, których projekty i modele są prezentowane w Galerii Architektury V & A + RIBA. …read more

Architektura i nowoczesne budownictwo – Los Angeles Cleantech Corridor and Green District Competition

Wednesday, September 4th, 2019

Południowo-Kalifornijski Instytut Architektury (SCI-Arc) i Gazeta Architekta uruchamiają dziś Korytarz Czystego Technika w Los Angeles i Konkurs Zielonych Dystryktów.
Konkurs prosi architektów, architektów krajobrazu, projektantów, inżynierów, urbanistów, studentów i specjalistów ochrony środowiska, aby stworzyć innowacyjną wizję miejską dla Los Angeles.
CleanTech Corridor, długa na kilka mili strefa rozwoju na wschodnim skraju centrum LA.
Konkurs, który oferuje ponad 11 000 $ nagrody pieniężnej, jest prezentowany w Biurze Burmistrza Los Angeles oraz Agencji Przebudowy Społeczności Los Angeles, która ustanowiła Korytarz Czystych Techników.
Prosi uczestników o wyjście poza zastosowania przemysłowe; tworzenie zintegrowanej gospodarki gospodarczej, mieszkalnej, czystej energii i kultury dla miasta poprzez strategie architektoniczne i miejskie. …read more