Proces samooczyszczania sie scieków

Człowiek spożywając pokarmy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, wyprodukowane na polach nawodnianych ściekami, zamyka krąg obiegu materii . W pewnych przypadkach woda, np. płynąca kaskadami, może zawierać nadmiar tlenu (przesycenie). W procesie samooczyszczania się ścieków w pierwszym okresie następuje rozkład węglowodanów i proces ten przy temp. + O C trwa około 20 dni. Z pewnym opóźnieniem następuje rozkład związków azotowych i trwa długo. Rozkład takich ciał, jak guma, woski, żywice, skóra garbowana itp. trwa bardzo długo nawet do kilku lat. Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu przy temp. + 20 ,oC w ciągu 20 dni spada prawie do zera . W ciągu pierwszej doby i przy temp. + 20 -c spadek zapotrzebowania wynosi ok. 200/0, a w ciągu 5 dni 65- 70010. Jako miernik przyjęto 5-dniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5. Dla wód gospodarczych BZT20 = 2,1-1,3 BZT5. Wartość BZT5 czystych wód rzecznych wynosi ok. 2 mg/l, zanieczyszczonych – ok. 10 mg/l, ścieków bytowo-gospodarczych zależy od normy odpływu na mieszkańca i dzień i wynosi przy 50 11M. dn. – 600 do 800 mg O2/1, przy 100 oraz przy 200 lIM. dn. – dwa lub cztery razy mniej. [podobne: żeliwo szare, drzwi balkonowe przesuwne cena, nobili ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi balkonowe przesuwne cena nobili żeliwo szare