Przebieg samooczyszczania scieków

Przebieg samooczyszczania ścieków wpuszczonych do rzeki zależy między innymi od koncentracji ścieków i stopnia rozcieńczenia. Przy dużej zawartości związków organicznych w ściekach już rozcieńczonych tlen w krótkim czasie zostaje wyczerpany i następuje powolny rozkład anaerobowy przez bakterie beztlenowe, które potrzebny dla siebie tlen czerpią z rozkładu związków organicznych. Zawartość związków organicznych można określić za pomocą traktowania określonej ilości wody roztworem KMn04 o określonym stężeniu. Zużycie KMn04 dla wody czystej wynosi 12 mg/l. Ze względu na małą dokładność tej metody, utlenialność ścieków (ChZT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu) oznacza się za pomocą K2Cr207 (dwuchromian potasu); jeszcze lepsze wyniki daje KJ03 (jodan potasu) . Poza tym stopień zanieczyszczenia ścieków związkami organicznymi określa się za pomocą zapotrzebowania tlenu w procesie samooczyszczania się ścieków (BZT5). [patrz też: drzwi lewe czy prawe, wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna, płyta ortotropowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi lewe czy prawe płyta ortotropowa wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna