Punkt zwrotny (przegiecia).

W wodach rzecznych nasyconych tlenem czas przepływu do osiągnięcia największego obniżenia linii braku tlenu wynosi w lecie ok. 3 dni; do punktu zwrotnego dalsze ± 3 dn. Im wyższe wartości f, tj. lepsze napowietrzanie, tym wyżej podane czasy są krótsze. PRZYKŁAD. Do rzeki wolno płynącej o BZTs = 9,2 mg/l i objętości przepływu 1,8 m3/sek, o zawartości tlenu 5,5 mg/l, przy temperaturze wody 20° C wpuszcza się ścieki o obj. 3300 m3/eLn o zawartości tlenu 2,0 mg/I i BZTs = 260mgil. Należy podać charakterystyczne wartości linii braku tlenu. Sekundowy odpływ ścieków wynosi q = 0,038 m3/sek 24•3600 5. [przypisy: projekty domów weselnych, żeliwo szare, drzwi lewe czy prawe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi lewe czy prawe projekty domów weselnych żeliwo szare