Redukcja sił wewnętrznych w konstrukcjach sprężonych

Redukcja sił wewnętrznych w konstrukcjach sprężonych jest związana z pojęciem rozpiętości granicznej w belkach o stałym momencie bezwładności lub pojęciem uogólnionego momentu granicznego od cię- żaru własnego w belkach o momencie bezwładności zmiennym na długości Wiadomo, że w konstrukcjach sprężonych, których rozpiętości są mniejsze od rozpiętości granicznych lub momenty są mniejsze od uogólnionych momentów granicznych obciążenie ciężarem własnym jest, przenoszone przez zwiększone mimośrody kabli. Zmniejszenie ciężaru własnego, powodujące redukcję momentów, nie wpływa więc tutaj na wymiary i zbrojenie przekroju. Rozpiętość graniczna zależy jednak od stosunku sumy momentów od dodatkowego obciążenia stałego i obciążenia użytkowego do momentu od ciężaru własnego. Zmniejszenie ciężaru własnego powoduje zwiększenie tej rozpiętości. Rozpiętość graniczna w mostach drogowych z betonu zwykłego w stosowanych przekrojach, kształtuje się w granicach: 15 -20 m dla ustrojów wolno podpartych i 25 – 35 m dla ustrojów ciągłych z uwzględnieniem transformacji trasy kabla. Gdy stosuje się beton lekki, to rozpiętości graniczne wzrastają o ok. 40 %. Korzyści wynikające z zastosowania betonu lekkiego występują więc już po przekroczeniu rozpiętości granicznych od ciężaru własnego określonych dla betonu na kruszywach naturalnych. Określenie uogólnionych momentów granicznych – w zależności od ciężaru własnego dla belek ciągłych o zmiennym momencie bezwładności i wynikających stąd rozpiętości granicznych – jest sprawą bardziej skomplikowaną. Trudno tutaj ustalić wpływ zmiany pola przekroju i momentów bezwładności na wartości momentów granicznych. Stwierdzić jednak można, że rozpiętości graniczne kształtują się tutaj w tych samych granicach lub nieznacznie poniżej co może wynikać z małej rezerwy otulenia kabli w przęsłach, którą można wykorzystać do transformacji trasy kabli. [przypisy: drzwi chowane w ścianę, ile kosztuje tapetowanie, nobili ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi chowane w ścianę ile kosztuje tapetowanie nobili