Sily bierne

Siły bierne, które wypadły z gry pozostają niezmienione i ustalają się na poziomie przy dalszym zwiększeniu obciążenia. Należy je wówczas traktować jako obciążenie czynne o wartości stałej. Opisana tu procedura umożliwia względnie łatwo śledzić eliminowanie ze wzrostu dalszych sił biernych aż do uzyskania stanu uważanego za graniczny. W przypadku szczególnym, gdy przemieszczenia fundamentów osiągneły wartość s+, graniczną z uwagi na eksploatację obiektu, wówczas poziom vk wyznacza poszukiwane obciążenie graniczne i może służyć do określenia współczynnika bezpieczeństwa tej konstrukcji z uwagi na sztywność palowania.
ASPEKTY STATYCZNE I KONSTRUKCYJNE STOSOWANIA LEKKIEGO BETONU W MOSTOWNICTWIE Omówiono techniczne możliwości stosowania lekkiego betonu w mostownictwie. Oszacowano efekty statyczno-wytrzymałościowe oraz omówiono problemy związane ze sztywnością ustrojów wykonanych w całości z lekkiego betonu. Przedstawiono ideę kształtowania w konstrukcjach pól sił wewnętrznych i przemieszczeń wprowadza- jąc w nich lokalne zmiany materiałowe. Zagadnienia te omówiono na przykładzie mostów belkowych i ukośnokątnych ustrojów płytowych. Oceniono dotychczasowe doświadczenia z budowy mostów z lekkiego betonu oraz podano zakres niezbędnych prac badawczych. 1. Wstęp Postęp techniczny w mostownictwie jest obecnie uwarunkowany wprowadzaniem nowych technologii budowania i nowych materiałów. Jednym z takich nowych materiałów jest beton lekki. W betonowych mostach drogowych – już przy rozpiętościach niewiele ponad 20 m, momenty od obciążenia użytkowego stają się mniejsze od momentów od ciężaru własnego. Zmniejszenie obciążenia stałego 0.25 -35 % oznacza możliwość znacznego powiększenia przekrywanych rozpiętości oraz w mostach prefabrykowanych – istotne ułatwienia transportowe i wykonawcze. [hasła pokrewne: drzwi chowane w ścianę, ile kosztuje tapetowanie, nobili ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi chowane w ścianę ile kosztuje tapetowanie nobili