STANY GRANICZNE KONSTRUKCJI POSADOWIONYCH NA PALACH

Przedstawia się analizę statyczną głowicy pali jako bryły nieodkształcalnej obciążanej siłami czynnymi oraz reakcjami pali. Rozwiązanie otrzymuje się według procedur metody przemieszczeń, która jest niezbędna przy automatyzacji obliczeń na EMC i która umożliwia analizę statyczną pali metodą parametrów początkowych. Rozwiązanie zawiera modyfikacje towarzyszące przy przejściach układu w stan graniczny. l. Wprowadzenie Analiza statyczna konstrukcji posadowionych na palach jest powiązana z analizą bryły nieodkształcalnej, którą jest głowica pali i analizą pręta na podłożu (sprężystym. Na głowicę działają siły i momenty czynne, które redukują się do wypadkowych oraz siły bierne – reakcje pali w gruncie – zaczepione w punktach określonych przez współrzędne środków ciężkości przekrojów poprzecznych pali na styku z głowicą. Jeżeli przyjmiemy w tych punktach lokalne układy współrzędnych dla poszczególnych pali, to wówczas siły przekrojowe w palach, a także obciążenie gruntu, można wyrazić stosując metodę parametrów początkowych. Stan graniczny, który tu opisujemy, będzie ograniczony bądź to przez nośność pali w złożonym stanie obciążenia lub nośność ośrodka gruntowego, bądź też przez przemieszczenia głowicy istotne dla pracy całej konstrukcji posadowionej na palach. 2. Związki podstawowe Stany graniczne wynikające z obciążeń przypadających na grunt dają się uwzględnić poprzez siły i przemieszczenia na początku pala; od tych wielkości zależą również przemieszczenia głowicy. Możemy przeto założyć, nie tracąc wiele na ogólności rozważań, że w jakimś palu lub grupach pali albo w gruncie pod wpływem obciążenia zwiększonego 11 -krotnie nastąpiło przegrupowanie sił wewnętrznych wywołane odkształceniami plastycznymi. Do tego poziomu obciążenia przemieszczenia głowicy i wszystkie wielkości nas interesujące zmieniają się proporcjonalnie do znanej macierzy podatności., Przekroczenie poziomu obciążenia lIP wywołuje znaną zmianę sztywności H na Hl i sprawia, że kierunek przemieszczeń również się zmieni. Zmiany dK sztywności są w konstrukcjach inżynierskich zazwyczaj bardzo małe w porównaniu ze sztywnością. Zauważmy, że mnożenia, które należy wykonać mogą dotyczyć macierzy stopnia trzeciego. [hasła pokrewne: drzwi lewe czy prawe, olx nowa sól, maszyny pakujące ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Domy z drewna drzwi lewe czy prawe olx nowa sól