SYSTEM ZASILANIA SILNIKA

SYSTEM ZASILANIA SILNIKA Zasada działania. Podstawowym zadaniem systemu zasilania w silnikach gaźnikowych, jest przygotowanie i podanie do cylindrów silnika mieszanki roboczej składającej się z paliwa i powietrza. Urządzenia systemu zasilania. Paliwo ze zbiornika poprzez osadnik i powietrze atmosferyczne poprzez filtr powietrzny , przechodząc do specjalnego urządzenia zwanego gaźnikiem, gdzie paliwo rozpyla się i mieszając się w określonym stosunku z powietrzem, tworzy mieszankę roboczą. Mieszanka paliwowa przechodzi z gaźnika poprzez rury ssące do cylindrów silnika. Po spaleniu odpracowane gazy wytłaczane są poprzez rurę wydechową do otaczającej atmosfery. Wielkości wymaganych luzów ciągników i samochodów. W ciągnikach S-60, S-65, S-80 i KD-35, a także w samochodach ZIS luzy mierzy się w silnikach nagrzanych i dlatego są one jednakowe dla zaworów ssących i wydechowych. W pozostałych ciągnikach i samochodach luz mierzy się w silniku zimnym. Na zaworach wydechowych, podlegających działaniu wyższej temperatury luzy tę powinny być większe niż luzy zaworów ssących. W celu lepszego napełnienia cylindrów mieszanką i dokładniejszego usunięcia gazów spalinowych momenty otwarcia i zamknięcia zaworów ustala się tak, że nie są one całkowicie zgodne z położeniem tłoka w górnym i dolnym martwym punkcie. Początkowe momenty wszystkich czterech suwów i kąty obrotu wału korbowego przy otwieraniu i zamykaniu zaworów silnika SChTZ- NATI. Zawór ssący otwiera się wtedy, gdy tłok minie już nieco górny martwy punkt, a zamyka się, gdy tłok idzie od dolnego martwego punktu. Osiąga się przez to lepsze napełnienie cylindra, ponieważ mieszanka paliwowa jest zasysana z dużą szybkością, a na skutek bezwładności, będzie dopływać do cylindra jeszcze wtedy, gdy tłok rozpocznie ruch do góry. Po zamknięciu zaworu ssącego mieszanka zostaje sprężona i w momencie dochodzenia tłoka do górnego martwego punktu – zapalona. Pod ciśnieniem gazów tłok biegnie do dołu realizując suw roboczy. Zawór wydechowy otwiera się z wyprzedzeniem, tj. przed dojściem tłoka do dolnego martwego punktu. Gazy posiadające w końcu suwu roboczego ciśnienie większe od atmosferycznego, zaczną wypływać z cylindra nie bacząc na to, iż tłok porusza się jeszcze w dół. Zamknięcie zaworu wydechowego następuje po przejściu tłoka przez górny martwy punkt, kiedy przesunie się on nieco do dołu. Poruszające się z dużą szybkością gazy wydechowe będą przy tym wypływać dalej z cylindra dzięki bezwładności. [podobne: domki drewniane, dachówka cementowa cena, klimatyzacja precyzyjna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dachówka cementowa cena materiały dydaktyczne dla szkół podstawowych zadaszenia tarasów