WLASCIWOSCI SCIEKÓW

WŁAŚCIWOŚCI ŚCIEKÓW Świeże ścieki bytowo-gospodarcze mają mdły, słodkawy zapach i barwę szarożółtą. W lecie już po 2- godz. przetrzymywania. ścieków w zbiorniku zaczynają występować objawy gnicia: ścieki zaczynają cuchnąć, barwa staje się coraz, ciemniejsza. Niska temperatura oraz rozcieńczenie ścieków opóźniają występowanie procesów gnilnych. l Zanieczyszczenia ścieków można podzielić na trzy rodzaje: – Zanieczyszczenia fizyczne, które powstają wskutek obecności ciał organicznych i mineralnych, tworzących zawiesiny bądź też wleczonych po dnie. Wyróżnić należy ciała łatwe do oddzielenia na kratach, sitach i w osadnikach oraz trudne do oddzielenia cząstki drobne, bądź też ciała w postaci roztworów koloidalnych (średnica cząstek od 0,1 do 0,001 mm), pozostające w wodzie :po usunięciu wszystkich zawiesin. – Zanieczyszczenia chemiczne – są to również ciała organiczne i mineralne, lecz rozpuszczone w postaci roztworów właściwych. Należą tu przede wszystkim związki łatwo ulegające rozkładowi jak mocz, aminokwasy, węglowodany itp . – Zanieczyszczenia biologiczne – mikroflora i mikrofauna. [przypisy: praca nysa olx, żeliwo szare, dachówka cementowa cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dachówka cementowa cena praca nysa olx żeliwo szare