zapotrzebowania tlenu w procesie samooczyszczania sie scieków

Zawartość tlenu w wodach czystych, przy pełnym nasyceniu, zależy od temperatury . Zawartość tlenu w wodzie destylowanej przy pełnym nasyceniu i ciśnieniu powietrza 760 mm Hg BZTs ścieków przemysłowych waha się w szerokich granicach. BZTs można wyrazić w g/M dn, np. dla ścieków o znacznej koncentracji, których BZT5 = 400 mg/l, przy odprowadzaniu 125 l ścieków od mieszkańca i na dobę otrzymamy: 400 X 125 = 50 000 mg/M dn (59 g/M dn), a ścieków oczyszczonych mechanicznie (wstępnie): 50 X 700/f} = 35 g/M dn. Woda nasyca się -tlenem wskutek fotosyntezy oraz zetknięcia się z powietrzem. W ostatnim przypadku przy bujnym rozwoju roślin i słonecznej pogodzie zawartość tlenu w wodzie może znacznie przekroczyć stan pełnego nasycenia. [więcej w: nobili, żeliwo szare, olx golden retriever ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nobili olx golden retriever żeliwo szare