Zastosowanie badań i działań wdrożeniowych

Zastosowanie badań i działań wdrożeniowych w zakresie lekkiego betonu konstrukcyjnego jest różne w różnych krajach. W naszym kraju dzięki pracom prowadzonym w Politechnice Śląskiej w latach 1967 -1971 stworzono niezbędne wyprzedzenie badawcze w stosunku do działań wdrożeniowych. Beton lekki jest produkowany z kruszyw sztucznych mających porowatą strukturę wewnętrzną ale zwartą powierzchnię ziaren. Kruszywa te pozwalają uzyskiwać przydatne do sprężania marki betonu o Rw 35 MN 1m2 dla ciężaru objętościowego 15 -18 kN 1m3. Spośród wielu gatunków kruszyw lekkich najszersze zastosowanie znalazło kruszywo keramzytowe uzyskiwane wypalaniem łatwo topliwych naturalnych surowców ilastych oraz – korzystniejsze pod względem cech mechanicznych – kruszywo łupkoporytowe będące rezultatem spiekania łupków przywęglowych. W wielu regionach naszego kraj II występuje deficyt kruszyw naturalnych. Pozyskiwanie kruszyw sztucznych produkowanych z odpadów kopalnianych i hutniczych jest działalnością pożyteczną także biorąc pod uwagę ochronę środowiska. Pozwala to patrzeć inaczej na występującą jeszcze niekiedy różnicę oceny kruszyw naturalnych i sztucznych. Pierwszy mały most z lekkiego betonu powstał w USA jeszcze w po- łowie lat pięćdziesiątych. Od tego czasu zbudowano w USA, w ZSSR i w Europie co najmniej kilkanaście takich obiektów. Niektóre z nich mają duże rozpiętości. Most przez Ren w RFN ma rozpiętości przęseł 65,0+105,0+65,0 m. Pierwszym zastosowaniem łupkoporytobetonu w nośnych elementach mostu w Polsce jest żelbetowa płyta pomostowa zespolona z aluminiowymi dźwigarami mostu dla pieszych przez Kłodnicę w Gliwicach – wykonana w roku 1966. W roku 1972 wykonano żelbetowy most z keramzytobetonu o Rw = 20 MN 1m2. Most zaprojektowało Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów. [więcej w: drzwi chowane w ścianę, ile kosztuje tapetowanie, nobili ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi chowane w ścianę ile kosztuje tapetowanie nobili